‘At-Tawhied’ eerste leerjaar – deel1

• Ministerie van opvoeding en onderwijs, Saudie Arabië

Voor u ligt een vertaling van het boekje “At-Tawhied wal-Fiqh”. Dit boekje wordt gebruikt in Saudie Arabië op de basisschool voor het eerste leerjaar (schooljaar 2005-2006). Team an-nasieha heeft dit boekje opgesplitst in 4 delen (dit is deel 1 van at-Tawhied). Zodat het makkelijker te gebruiken is voor de kinderen in Nederland en België. In de Arabische versie worden de leraren aangesproken. In de vertaling richten wij ons tot de ouders omdat het de bedoeling is dat de ouders dit boekje doornemen met hun kinderen gezien de belangrijke rol van de ouders bij het opvoeden van de kinderen.

By 

E-mail nieuwsbrief