All posts by "Beheerder"

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Imaam al-Boekhaarie: Hij is Aboe ‘Abdillaah Mohammed ibn Ismaa’iel ibn Ibrahiem ibn al-Moeghierah ibn Bardizbah al-Djo’fie -hun meester- die van Perzische afkomst is.

• Shaykh Saalih al-Fawzaan Vraag: Moge Allaah het goede voor u bepalen. Een vrouw uit Nederland vraagt haar echtgenoot om een huis te kopen met rente. Wat is het oordeel daarover?

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie Ik adviseer de jongeren om geen gehoor te geven aan twee verderfelijke misvattingen:

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz Vraag: Wat betreft etensresten; sommige mensen doen dit in kartonnen dozen en dergelijke en leggen dit vervolgens op straat zodat veedieren het kunnen eten. Maar de schoonmakers komen dan langs en leggen het bij het afval. De vraag is dus: is het toegestaan om [overgebleven] voedsel bij het afval te […]

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien Vraag #504: Is het toegestaan voor de vrouw om tijdens de vrijdagpreek te praten of is deze regelgeving beperkt tot degene voor wie het vrijdaggebed verplicht is?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #78: Edele shaykh, u heeft vermeld dat de grote onreinheid behoort tot de zaken die de grote rituele wassing verplicht maken. Wat zijn de regelgevingen die te maken hebben met de grote onreinheid?

• Shaykh Aboe Rabie’ ‘Arafaat al-Mohammadie Vraag: Wie zijn de grote geleerden van onze tijd? En wie is shaykh Rabie’, over wie zoveel slecht wordt gesproken?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #143: Wat is het oordeel over het uittrekken van de sokken bij elke wodoe opdat men zeker is van de wodoe?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #127: Wat is het oordeel over staand urineren?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen.

E-mail nieuwsbrief