All posts by "Beheerder"

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie Ik adviseer de jongeren om geen gehoor te geven aan twee verderfelijke misvattingen:

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz Vraag: Wat betreft etensresten; sommige mensen doen dit in kartonnen dozen en dergelijke en leggen dit vervolgens op straat zodat veedieren het kunnen eten. Maar de schoonmakers komen dan langs en leggen het bij het afval. De vraag is dus: is het toegestaan om [overgebleven] voedsel bij het afval te […]

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien Vraag #504: Is het toegestaan voor de vrouw om tijdens de vrijdagpreek te praten of is deze regelgeving beperkt tot degene voor wie het vrijdaggebed verplicht is?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #78: Edele shaykh, u heeft vermeld dat de grote onreinheid behoort tot de zaken die de grote rituele wassing verplicht maken. Wat zijn de regelgevingen die te maken hebben met de grote onreinheid?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #143: Wat is het oordeel over het uittrekken van de sokken bij elke wodoe opdat men zeker is van de wodoe?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #127: Wat is het oordeel over staand urineren?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #130: Als een persoon zich bevindt in het toilet, hoe moet hij dan “bismillaah” zeggen [voor aanvang van de wodoe]?

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie De mensen komen terecht in dwaling, ongehoorzaamheden, grote zonden, [kleine] zonden, innovaties, begeerten, afgoderij, enzovoort. Wat is onze rol? Onze rol is om hen uit te nodigen en geduldig te zijn! Sommige mensen zeggen: “Ik boycot!”, terwijl hij eigenlijk een leugenaar is! Omdat hij niet eens geduldig wil zijn en [de mensen] […]

• Imaam ibn Qayyim al-Djawziyyah Want voorwaar, de zonden van de tong zijn [als het eten van] fruit [geworden] voor de mens. Zonden zoals: het stoken [tussen mensen], roddelen, liegen, redetwisten, het impliciet en expliciet prijzen van zichzelf, het bespottend imiteren van andere mensen, het lasteren van degene die men haat en het prijzen van degene […]

E-mail nieuwsbrief