All posts by "Beheerder"

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan: “..En het is niet toegestaan voor degene die kennis bezit om voor de mensen datgene te zoeken wat met hun begeerten overeenkomt, waardoor hij hen doet afdwalen van het pad van Allaah met als argument om (de zaken) te vergemakkelijken. ”

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan: “Maar jammer genoeg komen tegenwoordig de meeste studenten van kennis en de meeste ouderen pas op het laatste moment aan of als er een gedeelte van het gebed voorbij is…”

• Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz Vraag: Wat is het verschil tussen tawbah en istighfaar?

• Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie O broeders, wij moeten onze kracht volledig inzetten om de mensen te leren hoe zij vroom moeten zijn volgens de religie van Allaah, zoals waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – mee is gekomen. En niet dat we hen misvattingen brengen. De mensen hebben dit niet nodig vandaag. Veel […]

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz Zij die de graven als gebedsplaatsen hebben genomen, behoren ook tot de slechtste mensen, omdat zij ervoor zorgen dat de mensen in polytheïsme, innovaties en valsheden vervallen.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie Er is niets gelijk aan het veilig zijn voor fitnah. Niemand mag zichzelf in een situatie brengen waarin hij getest en beproefd wordt, en zeker degene die weet dat hij zwak is.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag: Edele shaykh, wat is het oordeel over het specificeren van de tiende dag van de maand moharram met vasten, met de intentie van het vasten van ‘Aashoeraa?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa Vraag: Wat is verplicht voor een moslim om te doen op de dag van ‘Aashoeraa, en is het verplicht om hierbij zakaat al-fitr uit te geven?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan “Zij willen ons wegleiden van de weg van de selef. Want indien wij de weg van de selef niet kennen, ons ervan afwenden en hem niet bestuderen, dan is het enkel toeschrijven aan de selef – zonder kennis en inzicht van hun weg – onvoldoende. Dit is wat zij […]

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie Dus als de kwestie zo in elkaar zit, dan is hij behoeftig aan zijn broeders. En zijn behoefte aan zijn broeders inzake zijn religie, deze is belangrijker dan zijn behoefte aan hen inzake geld. Dit is zo omdat het jouw broeders zijn die jou verbeteren, helpen,verstevigen en ook vervolledigen… […]

E-mail nieuwsbrief