ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Mohammed Aale Shaykh
Inclusief inleiding: Shaykh Djamaal ibn Forayhaan al-Haarithie

Zij hebben de Soennah van de Boodschapper van Allaah sallallaaho ‘alayhie wa sallaam verdedigd, de personen van innovatie bestreden en overwonnen hen met het Boek, de Soennah, en de uitspraken van de selef. En Allaah heeft betrouwbare mannen klaar gestoomd voor de overwinning van de Religie in elk tijdperk, en het bewerkstelligen van zijn wetgevingen in elke tijd. Mannen die zich vasthielden aan de waarheid wat voor tegenspoed hen ook overkwam. Zij waren geduldig op de Soennah hoe erg zij ook zwartgemaakt en lastig gevallen werden.

Allaah is de Schepper die alles geschapen heeft; die de hemelen geschapen heeft, de aarden, de nacht, de dag, de zon, de maan, de zeeën, ons en degene (de engel) die regen zendt. Daarom is Hij Degene die gehoorzaamd en aanbeden moet worden. Hij hoort, Hij ziet, Hij weet alles. Niets is verborgen voor Hem, zelfs als je fluistert of zelfs als je aan iets denkt weet Hij ervan. Hij wist dat jij aan iets zou denken, zelfs voor dat jij werd geschapen. Hij verdient het om alleen aanbeden te worden, niets wordt aanbeden behalve Hij; we roepen alleen Hem aan. We zoeken toevlucht bij Hem en wij houden van Hem.

Allaah is de Rabb van alles wat we zien en ook alles dat wij niet zien, zoals de Engelen en andere wezens, de Djinns. Allah heeft de Engelen geschapen uit licht, en Allah heeft de Djinns geschapen uit vuur. Alle Engelen aanbidden Allah, en zijn Hem nooit ongehoorzaam. Onder de Djinns zijn er moslims die geloven in Allah, maar je hebt ook Djinns die Allah niet aanbidden, niet in Hem geloven, Hem ongehoorzaam zijn, slechte dingen doen en mensen oproepen naar het kwaad. Hun leider is Shaytan (de duivel).

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haadjirie

Je komt bij degene die slacht voor het graf en het graf aanbidt, je zegt tegen hem: ‘Wat is het oordeel over tawhied (monotheïsme)?’ Hij zegt: ‘Het is verplicht’. ‘Wat is het oordeel over de moeshrik (polytheïst)?’ Hij zegt: ‘In de Hel’. Maar weet diegene dat hij shirk pleegt? Dit bewijst dat hij (deze graf aanbidder) geen tawhied begrijpt want hij valt in shirk zonder dat hij het door heeft. Dus hoe kunnen sommige mensen dan nu zeggen: ‘De mensen kennen de tawhied, hou de mensen niet bezig met tawhied’.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Er dient geen onderscheid gemaakt te worden tussen ‘aqiedah (geloofsleer) en manhadj (methodiek). Beide termen verwijzen naar wat een persoon gelooft in zijn hart, bevestigt met zijn tong en naar handelt met zijn ledematen. Zij bevatten de Eenheid van Allaah – de Verhevene – in Zijn Roeboebiyyah, Oeloehiyyah en Asma wa Sifaat (de Eenheid van Allah in Heerschappij, Aanbidding en Namen en Eigenschappen), Hem Één maken in de aanbiddingen, het vasthouden aan Zijn sharie’ah (wetgeving) in woorden, daden en overtuiging, zoals die overleverd is in het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper ﷺ en waar de selef (voorgangers) en Imaams van deze natie zich op bevonden.

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Shirk is het aanbidden van iemand anders dan Allaah of iemand anders met Hem zoals een mens, een boom, een steen, een zon, een maan, een levende, een dode of andere schepselen die voorheen niet bestonden en later zullen vergaan en vernietigd worden, en die voor henzelf en voor degene die hen aanbidt niets bezitten van schade, nut, dood, leven noch wederopstanding.

Heb jij (Oh Mohammed) niet vernomen hoe jouw Heer de ‘Aad heeft behandeld? Van de stad Iram met zijn zuilen? Zoals nog nooit een gelijke is geschapen in die landen? (Soera al Fajr 6-8)

“Wat de ‘Aad betreft: zij waren hoogmoedig op de aarde, zonder recht, en zij zeiden: ‘Wie is er sterker dan wij?’ Zien zij niet dat Allaah, Degene Die hen geschapen heeft, sterker is dan zij? En zij plachten Onze Tekenen te ontkennen.”
(Soera Foessilat: 15)

• Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen. Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie!

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is het bindend voor iedereen die deze berichten ontvangt om ze te verloochenen en ertegen te waarschuwen en te waarschuwen tegen degenen die erachter zitten (de schrijvers ervan). Want waarlijk zij zijn vijanden van de Soennah en vijanden van de oemmah (de islamitische gemeenschap). Ook al verbergen zij zich achter mobiele telefoons, zij kunnen zich nooit verbergen voor Allaah de Verhevene.

E-mail nieuwsbrief