ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Het kijken naar wedstrijden heeft in werkelijkheid vele gevaren, onder andere:

1. Tijdsverspilling. Je zult zien dat degenen die hiermee beproefd zijn, zich er volledig in op laten gaan. Zo erg zelfs dat veel van zijn tijd verloren gaat, wellicht verliest hij het gemeenschappelijk gebed of verliest hij het gebed op haar vast gestelde tijdstip.

2. Het kijken naar mensen die de helft van hun dijen ontbloten. De dij wordt gezien als ‘awrah door de meerderheid van de mensen van kennis. Wij zijn van mening dat het haraam is voor de jeugd om een deel van hun dij te laten zien en al helemaal wanneer dit ver boven de knie is.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer [jullie] nu, er is een taalgebruik die de Selefies verdeelt: “Hij is extreem (hard)”, “hij is te soepel”. En de mensen van innovaties nemen dit over om de Selefies tegen elkaar op te zetten. Ik adviseer de Selefies waar zij zich ook bevinden dat zij de methodiek van de Selef en de standpunten van de Selef bestuderen zodat zij verenigd worden op deze methodiek. En [ik adviseer] dat zij stoppen met het geven van bijnamen aan elkaar en het spreken over nutteloze zaken (al-qiel wal-qaal). En dat zij overeenkomen om gezamenlijk in één rij te staan in de strijd tegen de innovaties door middel van bewijs, kennis en verduidelijking.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

De vrouw behoort schaamtevolle kleding te dragen en zij moet niets tonen in het bijzijn van vrouwen of haar mahaarim, behalve wat gewoonlijk is om te ontbloten, zolang hier geen fitna in zit.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het is niet toegestaan voor een vrouw om te mengen met niet-mahaarim en met hen aan één tafel te zitten en te eten omdat dit fitnah kan veroorzaken onder hen en kan leiden naar immorele daden.

• Shaykha oem ‘Abdillaah al-Waadi’iyyah

Wij worden in deze tijd beproefd met de hoge hakken. We zien dat de vrouw die ze draagt geluid produceert [met haar hakken]. Wellicht flirt zij zelfs in haar manier van lopen. De Profeet – sallallahoe aleihi wa salam – sprak de waarheid toen hij zei: “De vrouw is awrah, wanneer zij [haar huis] verlaat dan maakt de Shaytaan haar mooier.” Overgeleverd door at-Thirmidie via ibn Mas’oed radia Allaahoe anhoe.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahiem al-Boekhaarie

En wat betreft het bidden voor hem, zoals ze zeggen het gebed van Gaa’ib (gebed voor een afwezige persoon), dan zien we dit niet [als correct]. We zien niet (we geloven niet) dat mensen moeten worden opgeroepen om voor hem te bidden. Als sommige mensen voor hem hebben gebeden op sommige plaatsen door zijn familie en dergelijke, dat is voor hen (om het te doen als zij willen). Wat betreft het oproepen van mensen om voor hem te bidden, dan: neen. Het gebed voor een persoon die afwezig is heeft voorwaarden.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoer-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die

De manieren waarop een dienaar bescherming zoekt tegen de Shaytaan zijn tien:
1) Het zoeken van toevlucht bij Allaah tegen hem [Shaytan];
2) Het lezen van Al-Moe´awidhatain [Soerah an-Naas en Soerah al-Falaq];
3) Het lezen van Ayaatoel Koersie;
4) Het lezen van Soerat al-Baqarah;
5) Het lezen van het einde van Soerat al-Baqarah (laatste twee verzen);
6) De recitatie van een gelovige van het begin van {Haa Meem.} tot aan {tot Hem is de
terugkeer.} [Ghaafir: 1-3].

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Het enige doel van de abaya is om een vrouw [correct] te bedekken. Het zou haar gehele lichaam moeten verhullen zoals het grote en wijde kledingstuk [dat bekend staat als] de Djilbaab. Het doel ervan is om te verhullen en niet te verfraaien. Echter, het zou haar schoonheden moeten verbergen van [vreemde] mannen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Als jij zelf geen kennis hebt, maar je kent de zaak waarover gevraagd wordt, en je weet de regelgeving over het gevraagde door jouw (eigen) kennis, dan mag jij geen fatwa uitvaardigen! Maar jij verwijst hen naar de mensen van kennis. Je zegt: “Vraag iemand anders dan ik.” Je zegt tegen hen: “Vraag iemand anders dan ik.” Wat betreft (het punt) dat jij uit de boeken neemt en aan de hand daarvan fataawaa geeft aan de mensen en zelf geen kennis bezit, dan is dit niet correct en niet goed.

E-mail nieuwsbrief