Advies over de manier van kennis vergaren

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Het is verplicht dat jij je inspant in het verkrijgen van kennis. Dat jij het pad van haar mensen bewandelt. Dat jij geduldig bent hierop. En dat jij het juiste pad bewandelt. En wij hebben hier meermaals over gesproken. Geloof me, bij Allaah, indien jij oprecht bent jegens Allaah in jouw verlangen naar het verkrijgen van kennis om Hem -de Majestueuze en Meest Verhevene- te aanbidden op basis van basierah (inzicht, zekere kennis). En om Zijn Religie te steunen, bij Allaah, dan zal Allaah jou succes geven, bij Allaah! En Hij zal jou in jouw tijd zegenen. En zelfs in jouw leeftijd. En dit is niet moeilijk voor Allaah! En de bewijzen zijn er! Dus zeg niet dat [enkel] de Selef (vrome voorgangers) vroeger zo waren. Er zijn nu nog steeds geleerden aanwezig die Allaah heeft gezegend in hun tijd en in hun kennis.

By 

E-mail nieuwsbrief