Blij zijn wanneer verderfzaaiers worden opgepakt door ongelovigen

• Shaykh Al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Iemand die blij is met de val van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van verderf op de aarde, ook al is degene die hem gepakt heeft een ongelovige; wordt dit gezien als (een vorm van) trouw tonen aan de ongelovigen?

Antwoord: Het is verboden om te sympathiseren met degenen die verderf zaaien op de wereld. Als de ongelovigen hen pakken, dan beschouwen we dit als een straf van Allaah. Dat Allaah de ongelovigen sterker maakt dan hen, als een straf voor hen.

We hebben geen medelijden met degenen die verderf zaaien op de aarde. Dit wordt niet beschouwd als het tonen van trouw aan de ongelovigen.

Men zegt daarentegen dat dit een straf is van Allaah voor deze voorstanders van verderf. Allaah gaf de overwinning aan degenen die sterker zijn dan zij.

وَكَذَ‌ٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
En zo maken wij de onrechtplegers bondgenoten van elkaar. Door datgene wat zij verrichten.
[al-An’aam (6):129]

Bron: Al-Idjaabaatoel-Moehimmah (blz. 305-306)

By 

E-mail nieuwsbrief