HADJ (BEDEVAART)

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Is er iets overgeleverd van de Profeet ﷺ over de voortreffelijkheid als Hadj op de vrijdag valt?

Antwoord:
Er is niets overgeleverd van de Profeet ﷺ over de voortreffelijkheid van vrijdag als het valt op de dag van ‘Arafah, maar de geleerden zeggen: Als het samen valt op de vrijdag zit daar goeds in.

 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahi ar-Rahmaani ar-Rahiem,

Beste broeders en zusters,

We bevinden ons momenteel in de islamitische maand dhoel-hidjah, één van de vier gewijde maanden waarin zich de beste tien dagen van het jaar bevinden. In deze maand worden we aangespoord om zoveel mogelijk aanbiddingen te verrichten. Eén van de grootste aanbiddingen die wij kunnen verrichten is het offeren voor Allaah ﷻ op één van de dagen van ‘ied al-Adha (het offerfeest). Velen van ons hebben misschien opgemerkt dat er dit jaar en misschien de jaren ervoor veel gesproken wordt over de minimale leeftijd van het offerdier met in het bijzonder de leeftijd van de lammeren. We weten dat in Nederland het gros van de lammeren in het voorjaar wordt geboren, maar hoe zit dat dan met het bereiken van de minimale leeftijd om te offeren? In dit artikel zullen we dat aan de hand van Qor-aan verzen, overleveringen en uitspraken van vroegere geleerden het één en ander toelichten over het offerdier.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Over een paar dagen zullen we de tien dagen van dhoel-hidjah verwelkomen. Wat adviseert u iedereen zodat zij deze dagen het best kunnen benutten? Ik hoop op een verduidelijking over de voortreffelijkheid ervan en de daden die erin aanbevolen zijn.

• Aboe Yoessef ‘Abdelghafour Abarkan

Profiteer van deze waardevolle dagen, en span je extra in, zowel overdag als ‘s nachts.
Dit zijn namelijk de beste tien dagen van het jaar!

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Wat is het oordeel over het offeren [voor ‘ied al-adhaa]. En begaat degene die niet offert, terwijl hij er wel toe in staat is, een zonde?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Is de hadj geldig voordat een schuld afbetaald is? Geef ons advies, moge Allaah u belonen met het goede.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: In welk [islamitisch] jaar werd de Hadj verplicht gesteld? En wat is de meest authentieke overlevering [hierover]?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: Een echtgenote heeft niet genoeg geld voor al-Hadj (bedevaart), [terwijl] haar echtgenoot een rijke man is. Is het voor hem [vanuit de Islaam] wettelijk verplicht om haar hadj te bekostigen?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan
• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed bin Haadie al-Madkhalie

Wat betreft de belangrijke zaken zoals koken en naar buiten gaan om dingen te halen zoals water etc., dit is geen probleem. Dit is het helpen van elkaar in het goede en vroomheid. Wat betreft het doorbrengen van de tijd zonder het gedenken van Allaah en met dingen die niet noodzakelijk zijn, dit is veronachtzaming en het verspillen van tijd zonder profijt. Ze moeten er gebruik van maken, zelfs degene die werkt moet gebruik maken van zijn tijd door middel van het gedenken van Allaah in doe’a terwijl hij nederig is tegenover Allaah op die dag en plaats.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Als een persoon die de intentie heeft om een offer te volbrengen toch zijn haar, nagels of huid knipt (nadat hij de intentie had om te slachten), dan dient hij berouw te tonen aan Allah en niet meer terug te keren. Er is geen voorgeschreven boetedoening voor hem. Verder weerhoudt dit hem er niet van om het offer te volbrengen zoals sommige gewone mensen denken. Als hij van zijn haar, nagels of huid knipt vanwege vergeetachtigheid of onwetendheid of zijn haar valt per ongeluk uit, dan rust er geen zonde op hem. Een voorbeeld hiervan is dat hij een nagel breekt en dit doet hem pijn. In dit geval mag hij het afknippen. Of wellicht komt zijn haar voor zijn ogen. In dit geval mag hij het korter maken.

E-mail nieuwsbrief