FIQH

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Alles wat niet is overgeleverd van de Profeet -moge de prijzingen van Allaah en vredesgroetingen met hem zijn- dat hoort niet. Noch de Profeet -moge de prijzingen van Allaah en vredesgroetingen op hem zijn- noch de metgezellen sloten hun ogen. Sterker nog er werd gezegd dat dat van de daden van de joden zijn. Dus de soennah is dat de ogen niet gesloten worden tijdens het gebed alleen als daar een reden voor is. Zoals wanneer er een harde wind blaast waarin stof zit dat hem schade toebrengt, hij doet dan zijn ogen dicht totdat deze harde wind ophoudt.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan
• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed bin Haadie al-Madkhalie

Wat betreft de belangrijke zaken zoals koken en naar buiten gaan om dingen te halen zoals water etc., dit is geen probleem. Dit is het helpen van elkaar in het goede en vroomheid. Wat betreft het doorbrengen van de tijd zonder het gedenken van Allaah en met dingen die niet noodzakelijk zijn, dit is veronachtzaming en het verspillen van tijd zonder profijt. Ze moeten er gebruik van maken, zelfs degene die werkt moet gebruik maken van zijn tijd door middel van het gedenken van Allaah in doe’a terwijl hij nederig is tegenover Allaah op die dag en plaats.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Als een persoon die de intentie heeft om een offer te volbrengen toch zijn haar, nagels of huid knipt (nadat hij de intentie had om te slachten), dan dient hij berouw te tonen aan Allah en niet meer terug te keren. Er is geen voorgeschreven boetedoening voor hem. Verder weerhoudt dit hem er niet van om het offer te volbrengen zoals sommige gewone mensen denken. Als hij van zijn haar, nagels of huid knipt vanwege vergeetachtigheid of onwetendheid of zijn haar valt per ongeluk uit, dan rust er geen zonde op hem. Een voorbeeld hiervan is dat hij een nagel breekt en dit doet hem pijn. In dit geval mag hij het afknippen. Of wellicht komt zijn haar voor zijn ogen. In dit geval mag hij het korter maken.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Dit is een vraagsteller uit Nederland die zegt: Er is dit jaar een groep mensen opgestaan in ons land met een campagne om het offeren (schaap slachten op de dag van ‘ied) te boycotten..

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De ghoesl (grote rituele wassing) van vrijdag is waajib (verplicht), maar de verplichting ervan is niet om al-hadath op te heffen. Daarom volstaat dit niet om al-hadath op te heffen; niet om al-janaabah (staat van grote onreinheid) op te heffen noch om al-wodoo onnodig te maken. Oftewel: indien een persoon zich in een staat van janaabah bevindt en dit vergeten is, waarop hij enkel de ghoesl verricht voor vrijdag zonder dat hij de intentie heeft om de ghoesl te verrichten om al-janaabah op te heffen; dan wordt al-janaabah niet opgeheven, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is. Ook wordt de kleine hadath (staat van kleine onreinheid) niet opgeheven met de ghoesl voor vrijdag, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is.

• Shaykh ‘Abdoer-Rahmaan Moehie-ad-Dien

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn, u behouden en profijt brengen middels u. De laatste vraag, de vraagsteller zegt: Er zijn mensen die een overgewicht hebben. Zij verkleinen hun maag door middel van een operatie. Een deel van zijn maag wordt vastgeklemd door een maagband zodat het voedsel deze plek niet bereikt. Hierdoor valt hij veel en snel af. Wat is het oordeel hierover moge Allaah goed voor u zijn?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En wat betreft de kraamvrouwen (an-Nufasaa-e): Als haar bloeding was gestopt vóór de tijdsduur van 40 dagen en ze vervolgens de ghusl verrichtte en er naderhand iets terug kwam, dan wordt ze beschouwd als kraamvrouw. En dat wat terug kwam behoort tot an-Nifaas (kraambloeding). Het is niet correct om met datgene (d.w.z. kraambloed) te vasten en te bidden, zolang het aanwezig is, omdat het terugkeerde tijdens haar kraamperiode. Maar als ze de volledige 40 dagen had afgerond en de ghoesl verrichtte en na de 40 dagen iets ervan terug kwam (d.w.z bloed), dan dient ze er niet naar om te kijken.

• Shaykhoel-islaam Ahmed ibn Taymiyyah

In de oneven [nachten] ervan. Echter, de oneven nachten kunnen zijn in termen van hetgeen geweest is, aldus wordt het [dan] gezocht in de nacht van de 21e, de 23e, de 25e, de 27e en de 29e. En [oneven nachten] kunnen ook zijn in termen van wat resteert [van de maand], zoals de Profeet -zegeningen en vrede van Allaah zijn met hem- zei: “[Zoek het in de laatste tien nachten], wanneer negen [nachten] resteren, wanneer zeven resteren, wanneer vijf resteren, of wanneer drie resteren.”

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Shaykh Saalih al-Fawzaan?

Shaykh: ja

Vraagsteller: Ik heb een vraag als u het mij toestaat?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Bij ons in Europa is de tijd van salaat al-ishaa heel erg laat tot zelfs 12 uur s’nachts. Mogen wij dan de gebeden samenvoegen op de tijd van maghreb?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: Ja, Assalaamoe ‘Aleikoem.

Shaykh: Tafaddal, wa ‘aleikoemoe asalaam.

Vragensteller: Shaykh ik heb enkele vragen als u het mij toestaat?

Shaykh: Stel één vraag want ik heb hier gasten.

Vragensteller: Oke ghair inshaa Allaah, één van de broeders vraagt; wanneer hij de moskee binnenkomt en hij treft een volle rij, wat dient hij dan te doen? Dient hij iemand naar achteren te trekken?

E-mail nieuwsbrief