FIQH

• Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah het goede voor u bepalen. O edele shaykh dit is één van de zusters uit Egypte die vraagt: “Wij bewaren 10.000 Egyptische pond op een rekening en na tien jaar krijgen wij tien procent rente daarop. Wetend dat wij van deze rente leven na het terugkeren naar ons land. Wij hebben geen andere bron van inkomsten dan deze rente. Is het toegestaan voor ons om op deze manier te handelen?”

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: [Wat moet men doen] als men vanwege een ziekte niet in staat is om zichzelf te reinigen met water [na het doen van de behoefte]?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Moge Allaah je behoeden, bij sommige banken heb je de Visa kaart. Je leent een bepaald bedrag en betaalt het af na vijftig of vijfenveertig dagen met hetzelfde bedrag. Dus ze nemen geen rente. Wat is het oordeel hierover?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik was op een dag een [verplichte] vastendag aan het inhalen, maar na het dohr-gebed kreeg ik honger en heb ik daardoor opzettelijk gegeten en gedronken, niet uit vergeetachtigheid noch uit onwetendheid. Wat is het oordeel over deze daad? Wat moet ik doen o edele shaykh? Moge Allaah u behouden.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

Vraag #33: Maakt het laten van een wind -moge Allaah u glorie geven- al-istindjaa¹ ongeldig? En is het noodzakelijk dat al-istindjaa een tweede keer wordt verricht voor de wodoe?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag #196: “Wat is het oordeel over de adhaan en iqaamah voor degene die alleen bidt?

• Aboe Yoessef ‘Abdelghafour

De voorbereiding op het ’ied gebed, en het ‘ied gebed.

• Fataawaa van o.a. Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien & het Permanente Comité voor islamitische onderzoek en Fataawaa

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag:

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

Antwoord:

Het specifiek vieren van de 27ste nacht van de maand ramadaan is een geïnnoveerde toevoeging. En het is bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
“Wie iets toevoegt aan deze zaak (islaam) van ons wat er niet bij hoort, dan wordt het verworpen”
[al-Boekhaarie (#2697) en Moeslim (#1718)]

Maar wat toegestaan is: dat je de nacht doorbrengt in aanbidding, het geven van sadaqa en dergelijke, net zoals in de rest van de tien nachten.

En bij Allaah ligt het succes. Moge de salaat en salaam op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.


Voorzitter: Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz
Vice-Voorzitter: Shaykh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afifie
Lid: Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan

Bron: alifta.net, #9761

• Shaykh Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel

O broeders, ik adviseer jullie om de veelomvattende smeekbeden [te gebruiken]. Want voorzeker, de Boodschapper -sallallaaho alayhie wa sallam- hield van smeekbeden met weinig woorden en vele betekenissen. Een voorbeeld van de meest veelomvattende smeekbeden, is dat jij zegt:

E-mail nieuwsbrief