FIQH

• Fataawaa van o.a. Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien & het Permanente Comité voor islamitische onderzoek en Fataawaa

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

• Shaykh Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel

“O broeders, ik adviseer jullie om de veelomvattende smeekbeden [te gebruiken]. Want voorzeker, de Boodschapper -sallallaaho alayhie wa sallam- hield van smeekbeden met weinig woorden en vele betekenissen.”

• Genomen van: Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa, Majmoo’ al-Fataawa van shaykh ibn Baaz en Fataawa Ramadaan door  shaykh ibn al-‘Othaymien

Zeven belangrijke vragen en antwoorden betreffende het vasten in de maand Ramadaan, incl. een ‘is het vasten verbroken?’-tabel

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

“Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting voor elke moslim en moslima, en het is één van de pilaren en grote fundamenten van de islaam.”

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

“Weet, beste moslim, dat al-wodoe voorwaarden, verplichtingen en aanbevolen handelingen heeft. Wat betreft de voorwaarden en de verplichtingen, deze moeten verplicht nageleefd worden tot zover men daartoe in staat is, zodat al-wodoe geldig zal zijn. Wat betreft de aanbevolen handelingen, deze maken al-wodoe compleet, en hierin zit extra beloning. Het achterwege laten van deze aanbevolen handelingen heeft geen invloed op de geldigheid van al-wodoe.”

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Bestaan er authentieke ahadith (overleveringen) over de deugden van de maanden radjab en sha’baan en de deugden van het vasten hierin?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraagsteller: Gelieve mij een fatwa te geven over het volgende, moge Allaah u belonen: Is het toegestaan om al-wodoe te verrichten voor het gebed met zeewater? Als ik aan zee ben en ik beschik over zoet water, moet ik dan al-wodoe verrichten met het zoete water of het zeewater? Er wordt namelijk gezegd dat al-wodoe met zeewater alleen toegestaan is bij noodzaak. En sommigen zeggen dat al-wodoe ermee helemaal niet toegestaan is. Ik hoop op een antwoord, moge Allaah u behouden.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

“Wanneer iemand van jullie een vrouw ten huwelijk wil vragen en hij is in staat om te kijken naar datgene dat hem zal aanmoedigen om te trouwen met haar, laat hem dat dan doen.”

• Shaykh  Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag: Edele shaykh, wat zijn de zaken die het gebed ongeldig maken? Al is het [antwoord] algemeen.

E-mail nieuwsbrief