FIQH

• Genomen van: Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa, Majmoo’ al-Fataawa van shaykh ibn Baaz en Fataawa Ramadaan door  shaykh ibn al-‘Othaymien

Zeven belangrijke vragen en antwoorden betreffende het vasten in de maand Ramadaan, incl. een ‘is het vasten verbroken?’-tabel

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Het vasten van de maand ramadaan is een verplichting voor elke moslim en moslima, en het is één van de pilaren en grote fundamenten van de islaam. Allaahoe  -ta’aalaa- zei:

﴾يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴿
{O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven…}
[Soerah al-Baqarah (2) : 183]

Het woord kotiba (voorgeschreven) betekent hier forida (verplicht). Dus wanneer het jonge meisje de leeftijd bereikt waarop zij verantwoordelijk wordt gehouden voor haar daden; doordat één van de tekenen van volwassenheid, zoals bijvoorbeeld de menstruatie, bij haar verschijnen dan begint [op dat moment] voor haar de verplichting van het vasten. Ze kan beginnen te menstrueren vanaf haar negende. Echter, sommige jonge meisjes zijn zich er niet van bewust dat zij op dat moment verplicht zijn om te vasten. Dus vast zij niet, denkende dat zij te jong is, noch gebieden haar ouders haar te vasten. Dit is een grote nalatigheid waardoor één van de pilaren van de islaam wordt verlaten. Als dit bij [eender welke] vrouw voorkomt, dan is zij verplicht om de vastendagen in te halen die zij nagelaten heeft sinds het moment waarop ze begon te menstrueren, zelfs als een lange tijd verstreken is sinds die tijd, omdat ze die dagen schuldig is.¹

Voor wie is het verplicht om aan de ramadaan mee te doen?

Wanneer de maand ramadaan aanbreekt, dan is elke moslim en moslima die de leeftijd van volwassenheid bereikt heeft, gezond is en geen reiziger is, verplicht om te vasten. En wie ziek of op reis is gedurende de maand, mag het vasten verbreken en het aantal gemiste dagen op een ander moment inhalen. Allaahoe -ta’aalaa- zei:

 ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴿
{De maand ramadaan is het waarin de Qor-aan is neer gezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de foerqaan (tussen het goede en het slechte). Wie van jullie [de nieuwe maan van] de maand [ramadaan] waarneemt, laat die dan vasten, en wie ziek of op reis is, dient deze op andere dagen in te halen.}
[Soerah al-Baqarah(2): 185]

Evenzo, wie de ramadaan meemaakt terwijl hij erg oud is en niet in staat is om te vasten of een chronische ziekte heeft waarvan niet verwacht wordt dat het in een bepaald tijdsbestek genezen zal worden -man of vrouw- dient niet te vasten. In plaats daarvan voedt hij voor elke gemiste dag een arme met een halve saa’ voedsel van dat land.

Allaahoe -ta’aalaa- zei:

 وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴿
{En voor degenen die met moeite kunnen vasten, zij dienen een behoeftige te voeden.}
[Soerah al-Baqarah(2): 184]

Abdollaah ibn ‘Abbaas -radiallaaho ‘anho- zei: “Deze ayah is voor de oude man van wie niet verwacht wordt dat hij zal genezen.” En de zieke van wie niet verwacht wordt dat hij zal genezen van zijn ziekte valt onder hetzelfde oordeel als de oude persoon. En hij hoeft de gemiste dagen niet in te halen vanwege zijn onvermogen om te vasten. En de betekenis van yotieqoonaho is yatadjashamoonaho (verduren, met moeite doorstaan). Een vrouw is gespecificeerd met bepaalde excuses die haar toestaan haar vasten te verbreken in ramadaan, met als voorwaarde dat ze de vastendagen die ze gemist heeft wegens deze excuses inhaalt op andere dagen.

Deze excuses zijn:

 1. Menstruele en postnatale bloeding: Het is verboden voor de vrouw om te vasten als zij zich in één van deze twee condities bevindt. En ze is verplicht om deze gemiste vastendagen in te halen op andere dagen. Dit is gebaseerd op hetgeen overgeleverd is in de twee sahieh collecties van ‘Aa-isha -radiallahoe ‘anhaa- die zei:

“Wij werden bevolen om de [gemiste] vastendagen in te halen, maar we werden niet bevolen om de [gemiste] gebeden in te halen.”² 

Ze gaf dit antwoord toen een vrouw haar vroeg: “Waarom moet een menstruerende vrouw het vasten [de gemiste dagen] inhalen en moet zij de [gemiste] gebeden niet inhalen?” Dus zij -radiallahoe ‘anhaa- verduidelijkte dat dit tot de zaken behoort die afhankelijk zijn van de openbaring, die in overeenstemming dient te zijn met de overgeleverde teksten.

De wijsheid hierachter: Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah zei: “Het bloed dat uit de vrouw komt door menstruatie bevat een lozing (afvoer) van bloed. De vrouw die menstrueert kan vasten buiten haar periode wanneer zij geen bloed verliest. Dus haar vasten in deze situatie is gematigd, er komt geen bloed uit haar die het lichaam verzwakt en die haar belangrijkste bestanddeel is. Maar als zij vast tijdens haar periode dan staat vast dat zij bloed verliest, het bloed dat het belangrijkste bestanddeel van haar lichaam is en wat zal leiden tot zwakte en gebrek in haar lichaam. Aldus is haar vasten niet van een gebalanceerde aard. Dus dat is waarom ze is opgedragen om te vasten in tijden waarin ze niet menstruerende is.”

 1. Zwangerschap en borstvoeding: Als er vanwege het vasten schade wordt berokkend aan de vrouw, de baby of hen beiden, dan mag ze haar vasten verbreken terwijl zij zwanger is of borstvoeding geeft. Maar als de schade omwille waarvan ze haar vasten breekt alleen van toepassing is op haar baby en niet op haar, dan moet ze de gemiste vastendagen inhalen en een behoeftige persoon voeden voor elke gemiste dag. En als de schade alleen van toepassing is op haarzelf, dan is het voldoende voor haar om alleen de gemiste dagen in te halen. Dit is gebaseerd op de algemene bepaling, waaronder de zwangere vrouw en de vrouw die borstvoeding geeft vallen, in Allaahs uitspraak:

  ﴾وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴿
{En voor degenen die met moeite kunnen vasten, zij dienen een behoeftige te voeden}
[Soerah al-Baqarah (2) : 184]

Al-Haafidh ibn Kathier -rahiemaho Allaah- zei in zijn Tafsier (1/379):

“Onder degenen die onder de betekenis van deze aayah vallen zijn de zwangere en zogende vrouwen als zij voor zichzelf of hun kinderen vrezen.”

En Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah -rahiemaho Allaah-  zei:

“Als een zwangere vrouw vreest voor haar foetus, dan mag zij niet vasten en [moet zij] in plaats daarvan elke vastendag die gemist werd op andere dagen inhalen en een behoeftige persoon voeden met één ratl (bijna 2 kg) brood.”
[Madjmoo’-ol-Fatawaa: 25/318]

 

Opmerkingen:

 1. Istihaadah (onregelmatige bloeding): Dit is de toestand waarin een vrouw bloed verliest dat niet haar menstruatiebloed is. Ze moet het vasten in acht nemen en het is niet toegestaan voor haar om haar vasten te verbreken vanwege een dergelijke bloeding. Bij het vermelden van de permissie van de menstruerende vrouw om haar vasten te verbreken, zei Shaykh-ol-islaam ibn Taymiyyah: “Dit is tegengesteld aan de vrouw in staat van istihaadah, want deze staat bestaat uit een niet vaststaande tijdspanne, en daarin is geen tijd waarin zij opgedragen kan worden om [weer] te beginnen met vasten. Dus hierom is het niet mogelijk om ertegen te waarschuwen, net als bij het onverwachts overgeven, het verliezen van bloed ten gevolge van een wond, het krijgen van een etterende wond, ihtilaam (natte droom) evenals alle andere zaken die geen vastgelegde tijd hebben waarin daartegen kan worden gewaarschuwd. Dus dit werd niet aangemerkt als iets dat het vasten tenietdoet, zoals het bloed van de menstruatie [het wel doet].” [Majmoo’-ol-Fataawaa: 25/251]
 2. De menstruerende vrouw alsook de zwangere en zogende vrouw, als zij hun vasten verbreken in ramadaan, [dan] moeten [zij] de gemiste vastendagen inhalen in de tijd die afspeelt tussen de ramadaan waarin zij hun vasten hebben verbroken en de komende ramadaan. Maar het is beter om ze vroegtijdig te voltooien. En als er slechts een paar dagen resteren voor de volgende ramadaan begint, dan zijn zij verplicht om de gemiste vastendagen in te halen, zodanig dat zij de nieuwe ramadaan niet bereiken terwijl zij nog dagen moeten vasten van de vorige ramadaan. Maar als zij dit niet doen en zij bereiken ramadaan terwijl zij nog vastendagen verschuldigd zijn van de vorige ramadaan, en zij hebben geen [geldig] excuus voor het uitstellen ervan, dan zijn zij verplicht om de gemiste dagen in te halen en voor elke dag een behoeftige persoon te voeden. Maar als zij een geldig excuus hebben, dan moeten zij enkel de gemiste vastendagen inhalen. Dit geldt ook voor degenen die de gemiste vastendagen moeten inhalen vanwege een ziekte of reis. Het oordeel op hen is zoals het oordeel op de vrouw die het vasten verbrak vanwege menstruatie, met de eerder vermelde uiteenzetting.
 3. Het is niet toegestaan voor een vrouw om het aanbevolen vasten te verrichten als haar echtgenoot aanwezig is, tenzij hij haar toestemming ervoor geeft. Dit is gebaseerd op wat al-Boekhaarie, Moeslim en anderen hebben overgeleverd van Aboe Hoerayrah -radiAllaahoe ‘anhoe- dat de Profeet -sallallaahoe ‘alayhi wa sallam- zei:

« لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ »
 Het is niet toegestaan voor een vrouw om te vasten terwijl haar man aanwezig is, behalve met zijn toestemming.”

En in sommige overleveringen [van de hadieth] bij Ahmed en Aboe Dawoed staat « إِلاَّ رَمَضَانَ » “…behalve ramadaan.” [als toevoeging].

Maar als de echtgenoot haar toestaat om het aanbevolen vasten te verrichten of hij is niet aanwezig bij haar of als zij geen echtgenoot heeft, dan is het aangeraden voor haar om deze aanbevolen vastendag te vasten. Dit geldt vooral voor de dagen waarin het aanbevolen is om te vasten zoals maandagen en donderdagen, drie dagen in elke maand, zes dagen in shawaal, de tiende dag van dhoel-hidjah, de dag van ‘Arafah en de dag van ‘Aashoeraa tezamen met de dag ervoor of erna. Echter dient zij het aanbevolen vasten niet te verrichten terwijl zij dagen verschuldigd is om in te halen van [de vorige] ramadaan, totdat zij eerst deze gemiste dagen inhaalt en Allaah weet het best.

4. Als een menstruerende vrouw stopt met bloeden gedurende de dag in ramadaan, dan moet zij de rest van de dag vasten, maar [zij moet] het alsnog inhalen samen met de dagen die zij niet gevast heeft wegens menstruatie. Haar vasten voor de rest van de dag waarin zij gestopt is met bloeden is een verplichting voor haar uit respect voor de tijd (d.w.z. ramadaan).

Bron: Tanbeehaat ‘alaa ahkaam takhtasso bil-moominaat (p. 69-73)


¹En het is verplicht voor haar bij het inhalen van elke [niet gevaste] dag om één arme te voeden met een halve saa’ voedsel.
² Sahieh al-Bokhaarie al-hayd #315, Moslim alhayd #335, at-Tirmidie attahaara #130, an-Nasaaie assiyaam #2318, abo Dawood attahaara #262, ibn Maadjah attahaara wa sonanohaa #631]

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

Allaah -de Verhevene- zegt:

﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴿
{O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden voor het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels.}
[Soerah al-Maa-idah (5): 6]

Dit edele vers heeft al-wodoe verplicht gesteld voor degene die het gebed wil verrichten en heeft duidelijk gemaakt welke lichaamsdelen verplicht zijn om te wassen of om over te vegen tijdens al-wodoe. Ook heeft dit [vers] aangeduid welke delen ervan bij al-wodoe horen. Vervolgens heeft de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- de wijze van al-wodoe helder en voldoende verduidelijkt door middel van zijn uitspraken en handelingen.

Weet, beste moslim, dat al-wodoe voorwaarden, verplichtingen en aanbevolen handelingen heeft. Wat betreft de voorwaarden en de verplichtingen, deze moeten verplicht nageleefd worden tot zover men daartoe in staat is, zodat al-wodoe geldig zal zijn. Wat betreft de aanbevolen handelingen, deze maken al-wodoe compleet, en hierin zit extra beloning. Het achterwege laten van deze aanbevolen handelingen heeft geen invloed op de geldigheid van al-wodoe.

De voorwaarden van al-wodoe zijn acht:

 1. Islaam
 2. Verstand
 3. Onderscheidingsvermogen¹
 4. Intentie: De wodoe van een ongelovige, een krankzinnige, een jong kind dat nog geen onderscheidingsvermogen bezit of iemand die geen intentie heeft om de wodoe te verrichten is ongeldig, omdat hij bijvoorbeeld slechts de intentie heeft om zichzelf op te frissen of om zijn lichaamsdelen te wassen om een onreinheid of vuil te verwijderen.
 5. Tot de voorwaarden van de wodoe behoort ook dat het water reinigend is zoals eerder aangegeven² . Indien deze onrein is dan is het niet voldoende.
 6. Tot de voorwaarden van al-wodoe behoort ook dat het water rechtmatig verkregen is. Indien het water gestolen of onrechtmatig verkregen is, dan is de wodoe niet geldig ermee.
 7. Tot de voorwaarden van al-wodoe behoort ook dat al-wodoe voorafgegaan wordt door al-istindjaa² of al-istidjmaar4 zoals voorheen uiteen is gezet5 .
 8. Tot de voorwaarden van al-wodoe behoort ook het verwijderen van datgene wat het water ervan weerhoudt om de huid te bereiken. Degene die de wodoe verricht moet datgene wat zich op de lichaamsdelen die gewassen worden tijdens al-wodoe bevindt aan modder, deeg, was, opgehoopt vuil of dikke verf verwijderen, zodat het water rechtsreeks de huid kan bereiken van dat lichaamsdeel zonder barrière.

Wat betreft de verplichtingen -dat zijn de lichaamsdelen-, deze zijn zes:

 1. Het wassen van het gehele gezicht, het spoelen van de mond en de neus met water hoort erbij. Degene die zijn gezicht wast zonder zowel de mond als de neus te spoelen met water of één ervan, zijn wodoe is ongeldig. Omdat de mond en de neus tot het gezicht behoren, en Allaah -de Verhevene- zei: {..was dan jullie gezichten…} [Soerah al-Maa-idah (5): vers 6]. Hij heeft dus bevolen om het gehele gezicht te wassen. Degene die een deel ervan niet wast, volgt het bevel van Allaah -de Verhevene- niet op. Bovendien spoelde de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- zijn mond en neus met water tijdens al-wodoe.
 2. Het wassen van de armen6 inclusief de ellebogen: Allaah -de Verhevene- zei: {..en jullie armen tot de ellebogen…} [Soerah al-Maa-idah (5): vers 6], oftewel: met de ellebogen erbij, omdat de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallamzijn beide ellebogen met water waste. En in een andere overlevering [dat de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam-] “..zijn handen waste (tijdens al-wodoe) totdat hij de bovenarmen bereikte.” Dit toont aan dat de ellebogen behoren tot hetgeen dat gewassen wordt.
 3. Het vegen over het hele hoofd, de oren horen erbij, want Allaah -Verheven is Hij- zei: {..en veeg over jullie hoofden…} [Soerah al-Maa-idah (5): vers 6]. Bovendien zei [de Profeet] -sallallaaho ‘alayhi wa sallam-: “De oren behoren tot het hoofd.” Overgeleverd door ibn Maadjah, ad-Daaraqotnie en anderen. Dus het is onvoldoende om slechts over een deel van het hoofd te vegen.
 4. Het wassen van de voeten inclusief de enkels, want Allaah -Verheven is Hij –  zei: {..en [was] jullie voeten tot de enkels…} [Soerah al-Maa-idah (5): vers 6]. In dit vers heeft het woord “tot” de betekenis van “met”, volgens de overleveringen die vermeld zijn bij de beschrijving van al-wodoe. Deze duiden er op dat de enkels ook worden gewassen.
 5. De volgorde: Dat met het gezicht eerst wast, vervolgens de armen, vervolgens veegt men over het hoofd en ten slotte wast men de voeten, volgens de uitspraak van Allaah -Verheven is Hij-: {O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden voor het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels…} [Soerah al-Maa-idah (5): 6]. En de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- verrichtte al-wodoe volgens deze volgorde en zei: “Dit is al-wodoe, Allaah accepteert geen gebed zonder deze.” Overgeleverd door ibn Maadjah en anderen.
 6. Opeenvolging: Dit betekent dat men de genoemde lichaamsdelen opeenvolgend wast, zodanig dat er geen onderbreking is tussen het wassen van twee lichaamsdelen. Maar men dient de lichaamsdelen opeenvolgend te wassen, zo ver men daartoe in staat is.

Dit zijn de verplichtingen van al-wodoe die noodzakelijk zijn, volgens wat Allaah vermeld heeft in Zijn Boek

De geleerden verschillen van mening over het oordeel betreffende het zeggen van bismillaah aan het begin van al-wodoe; is het een verplichte of een aanbevolen handeling? Hoe dan ook, het is volgens alle geleerden voorgeschreven, en het dient niet verlaten te worden. En deze wordt uitgevoerd door het zeggen van: “bismillaah”. En als hij “ar-Rahmaani ar-Rahiem” eraan toevoegt, dan is hier niets mis mee.

En de wijsheid -en Allaah weet het beter- achter het specificeren van deze vier lichaamsdelen voor al-wodoe, is omdat dat de lichaamsdelen zijn die het meest gebruikt worden voor het verrichten van zonden. Dus in de fysieke reiniging ervan bevindt zich een verwijzing naar de spirituele reiniging. En de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- heeft vermeld dat telkens wanneer de moslim één van deze lichaamsdelen wast, elke zonde die hij heeft verricht met dat lichaamsdeel wordt kwijtgescholden. En dat zijn zonden wegvloeien samen met het water, of samen met de laatste druppel water.

Vervolgens heeft hij -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- de opdracht gegeven om, na het wassen van deze lichaamsdelen, het geloof te hernieuwen door middel van de twee getuigenissen; wijzend op de combinatie van de twee reinigingen: de fysieke en de spirituele reiniging.

De fysieke [reiniging]: dit gebeurt door middel van het water, op de manier die Allaah in Zijn Boek heeft verduidelijkt, door het wassen van deze lichaamsdelen.

De spirituele [reiniging]: dit gebeurt door middel van de twee getuigenissen die reinigen van ash-shirk (afgoderij).

En Hij -de Verhevene- heeft gezegd op het einde van het vers over al-wodoe:

﴾مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴿
{Allaah wil het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en Zijn gunst voor jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zullen zijn.}

[Soerah al-Maa-idah (5): 6]

En zo ook, beste moslim, heeft Allaah voor jou al-wodoe voorgeschreven, zodat Hij jou ermee reinigt van jouw zonden en zodat Hij Zijn gunst voor jou vervolmaakt. En denk na over het begin van het vers van al-wodoe met deze nobele oproep: {O jullie die geloven!} [Soerah al-Maa-idah (5): vers 6]. Hij -soebhaanahoe- heeft de toespraak gericht aan degene die gekenmerkt wordt met het geloof, want hij is degene die aandachtig luistert naar de bevelen van Allaah en er profijt van neemt. Daarom zei de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam-:

لَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
“En niemand waakt over al-wodoe behalve een gelovige.”

De extra handelingen die bovenop de vermelde zaken worden genoemd in de beschrijving van al-wodoe zijn aanbevolen. Wie deze verricht, heeft extra beloning en wie deze [zaken] laat, hem treft geen blaam. En daarom hebben de geleerden deze ‘soenan al-wodoe’ genoemd, dit wil zeggen: de aanbevolen [zaken] ervan.

De aanbevolen [handelingen] van al-wodoe zijn:

 1. De siwaak: de voortreffelijkheid en het gebruik ervan is voorheen verduidelijkt7 . Deze wordt gebruikt bij het spoelen van de mond. [De siwaak] en het spoelen van de mond reinigen de mond ter verrichting van de aanbidding, en ter voorbereiding van het reciteren van de Qoraan en het aanroepen van Allaah – ‘azza wa djal-.
 2. Het driemaal wassen van de handen aan het begin van al-wodoe, vóór het wassen van het gezicht, wegens de overleveringen hierover en omdat de handen worden gebruikt om het water op de [andere] lichaamsdelen aan te brengen. In het wassen ervan zit een bescherming van de rest van al-wodoe.
 3. Het eerst spoelen van de mond en de neus vóór het wassen van het gezicht, zoals vermeld in de overleveringen dat men ermee begint. En hij dient deze grondig te spoelen, indien hij niet aan het vasten is. En de betekenis van grondig spoelen van de mond is dat men het water goed doet rondgaan in heel de mond. En het grondig spoelen van de neus houdt in dat men het water zo ver mogelijk in de neus opsnuift.
 4. Tot de aanbevolen zaken behoort het wrijven met natte vingers door de dikke baard, zodat het water de binnenkant bereikt8 . En het wrijven [met water] tussen de vingers en tenen.
 5. Het beginnen met het rechter lichaamsdeel: het beginnen met het wassen van de rechterarm en rechtervoet voor het linkse [lichaamsdeel].
 6. Het meer dan één keer wassen van het gezicht, de armen en de voeten met een maximum van drie keer.

Dit waren de voorwaarden, verplichtingen en aanbevolen handelingen van al-wodoe. En jij dient deze te leren en ijverig te zijn in het toepassen ervan in elke wodoe, zodat jouw al-wodoe compleet volgens de voorgeschreven wijze is, opdat jij de beloning verkrijgt. En wij vragen Allaah voor ons en voor jou een toename van nuttige kennis en goede daden.

Bron: al-Moelakhas al-Fiqhie (1/40-45) uitgeverij daar al-‘aasimah


[1] Voetnoot vertaler: indien het kind zeven jaar bereikt. Zie http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4572
[2] Voetnoot vertaler: zie al-molakhas al-fiqhie, p.17.
[3] Voetnoot vertaler: al-istindjaa is met water. Zie al-molakhas al-fiqhie, p.30
[4] Voetnoot vertaler: al-istidjmaar is met stenen, wc-papier etc. Zie al-molakhas al-fiqhie, p.31
[5] Voetnoot vertaler: Shaykh al-Fawzaan zei: “En hier is een zaak waarop moet worden geattendeerd. En dat is dat sommige leken denken dat al-istindjaa deel uitmaakt van al-wodoe. Dus telkens wanneer hij al-wodoe wil verrichten begint hij met al-istindjaa, ook al heeft hij reeds voorheen al-istindjaa verricht nadat hij zijn behoefte heeft gedaan. En dit is fout, want al-istindjaa maakt geen deel uit van al-wodoe. Maar het behoort tot de voorwaarden ervan, zoals reeds vermeld is geweest. Het dient pas verricht te worden nadat men zijn behoefte heeft gedaan. Het is niet nodig om het te herhalen zonder dat hiervoor een reden is, en deze [reden] is het doen van de behoefte en het vervuild raken van de uitgang [van de urine of ontlasting] met onreinheden.” Zie al-molakhas al-fiqhie, p.32.
[6] Voetnoot vertaler: Shaykh al-Fawzaan zei: “En de definitie van de arm is hier: vanaf de vingertoppen met de nagels tot het begin van de bovenarm.” zie al-molakhas al-fiqhie, p.47.
[7] Voetnoot vertaler: zie al-molakhas al-fiqhie, p.34.
[8] Voetnoot vertaler: Shaykh al-Fawzaan zei: “Indien er een lichte baardgroei is, dan is het verplicht om de binnen- en buitenkant de wassen. Indien er een zware baardgroei is -dit wil zeggen het [haar] bedekt de huid- dan is het verplicht om de buitenkant te wassen en is het aanbevolen om de binnenkant te wrijven [met natte vingers], zoals voorheen vermeld.” Zie al-molakhas al-fiqhie, p.47.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Bestaan er authentieke ahadith (overleveringen) over de deugden van de maanden radjab en sha’baan en de deugden van het vasten hierin?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraagsteller: Gelieve mij een fatwa te geven over het volgende, moge Allaah u belonen: Is het toegestaan om al-wodoe te verrichten voor het gebed met zeewater? Als ik aan zee ben en ik beschik over zoet water, moet ik dan al-wodoe verrichten met het zoete water of het zeewater? Er wordt namelijk gezegd dat al-wodoe met zeewater alleen toegestaan is bij noodzaak. En sommigen zeggen dat al-wodoe ermee helemaal niet toegestaan is. Ik hoop op een antwoord, moge Allaah u behouden.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De Profeet -sallallaahoe alayhie wa sallam- heeft gezegd:

إذا خطب أحدكم امرأة، فقدر أن یرى منھا بعض ما یدعوه إلى نكاحھا؛ فلیفعل
“Wanneer iemand van jullie een vrouw ten huwelijk wil vragen en hij is in staat om te kijken naar datgene dat hem zal aanmoedigen om te trouwen met haar, laat hem dat dan doen.”
[Overgeleverd door Ahmed en Aboe Dawoed]¹

• Shaykh  Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag: Edele shaykh, wat zijn de zaken die het gebed ongeldig maken? Al is het [antwoord] algemeen.

• Shaykh al-‘allaamah Abdoerrahmaan as-Sa’die

Shaykh al-‘allaamah Abdoerrahmaan ibn Naasir as-Sa’die at-Tamiemie (1889–1956) zei in zijn boek over de uitleg van de Qor-aan “Taysier al-Kariem ar-Rahmaan fi Tafsier Kalaam al-Mannaan” over vers 6 van soerah al-Maa-idah:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ
O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden voor het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels.
[Soerah al-Maa-idah (5): 6]

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa

Vraag: Als ik al-wodoe (de rituele reiniging) verricht voor, bijvoorbeeld, het maghrib-gebed en het gebed verricht. Daarna breekt de tijd voor het ‘ieshaa-gebed aan en wil ik dit gebed verrichten met dezelfde wodoe maar twijfel of ik wel of niet mijn wodoe heb verbroken; wat dien ik in dit geval te doen?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: Een vraagsteller zegt: Oh nobele shaykh. Ik mis het fadjr gebed vaak en ik bid het niet tot na zonsopkomst als ik moet werken. Dit overkomt mij soms keer op keer. Rust er een zonde op mij? En wat moet ik doen om vol te houden om het gebed op tijd te bidden?

E-mail nieuwsbrief