FIQH

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De ghoesl (grote rituele wassing) van vrijdag is waajib (verplicht), maar de verplichting ervan is niet om al-hadath op te heffen. Daarom volstaat dit niet om al-hadath op te heffen; niet om al-janaabah (staat van grote onreinheid) op te heffen noch om al-wodoo onnodig te maken. Oftewel: indien een persoon zich in een staat van janaabah bevindt en dit vergeten is, waarop hij enkel de ghoesl verricht voor vrijdag zonder dat hij de intentie heeft om de ghoesl te verrichten om al-janaabah op te heffen; dan wordt al-janaabah niet opgeheven, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is. Ook wordt de kleine hadath (staat van kleine onreinheid) niet opgeheven met de ghoesl voor vrijdag, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is.

• Shaykh ‘Abdoer-Rahmaan Moehie-ad-Dien

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn, u behouden en profijt brengen middels u. De laatste vraag, de vraagsteller zegt: Er zijn mensen die een overgewicht hebben. Zij verkleinen hun maag door middel van een operatie. Een deel van zijn maag wordt vastgeklemd door een maagband zodat het voedsel deze plek niet bereikt. Hierdoor valt hij veel en snel af. Wat is het oordeel hierover moge Allaah goed voor u zijn?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En wat betreft de kraamvrouwen (an-Nufasaa-e): Als haar bloeding was gestopt vóór de tijdsduur van 40 dagen en ze vervolgens de ghusl verrichtte en er naderhand iets terug kwam, dan wordt ze beschouwd als kraamvrouw. En dat wat terug kwam behoort tot an-Nifaas (kraambloeding). Het is niet correct om met datgene (d.w.z. kraambloed) te vasten en te bidden, zolang het aanwezig is, omdat het terugkeerde tijdens haar kraamperiode. Maar als ze de volledige 40 dagen had afgerond en de ghoesl verrichtte en na de 40 dagen iets ervan terug kwam (d.w.z bloed), dan dient ze er niet naar om te kijken.

• Shaykhoel-islaam Ahmed ibn Taymiyyah

In de oneven [nachten] ervan. Echter, de oneven nachten kunnen zijn in termen van hetgeen geweest is, aldus wordt het [dan] gezocht in de nacht van de 21e, de 23e, de 25e, de 27e en de 29e. En [oneven nachten] kunnen ook zijn in termen van wat resteert [van de maand], zoals de Profeet -zegeningen en vrede van Allaah zijn met hem- zei: “[Zoek het in de laatste tien nachten], wanneer negen [nachten] resteren, wanneer zeven resteren, wanneer vijf resteren, of wanneer drie resteren.”

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Shaykh Saalih al-Fawzaan?

Shaykh: ja

Vraagsteller: Ik heb een vraag als u het mij toestaat?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Bij ons in Europa is de tijd van salaat al-ishaa heel erg laat tot zelfs 12 uur s’nachts. Mogen wij dan de gebeden samenvoegen op de tijd van maghreb?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: Ja, Assalaamoe ‘Aleikoem.

Shaykh: Tafaddal, wa ‘aleikoemoe asalaam.

Vragensteller: Shaykh ik heb enkele vragen als u het mij toestaat?

Shaykh: Stel één vraag want ik heb hier gasten.

Vragensteller: Oke ghair inshaa Allaah, één van de broeders vraagt; wanneer hij de moskee binnenkomt en hij treft een volle rij, wat dient hij dan te doen? Dient hij iemand naar achteren te trekken?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah bin Baaz

Dit hangt af van de situatie. Als het waarschijnlijk is dat de zieke zal genezen en de dokters zeggen dat als hij behandeld wordt, [zij] verwachten dat hij zal genezen dan blijft het vasten als een schuld; het vasten is als een schuld totdat de zieke genezen wordt waarna hij het vasten in moet halen. Maar, als de dokters vastgesteld hebben dat het onwaarschijnlijk is dat de zieke zal genezen van zijn ziekte, het is een chronische ziekte, dan is hij zoals de oudere die niet in staat is om te vasten en daarom zal hij een arme moeten voeden voor elke vastendag die hij gemist heeft.

• Shaykhoel-Islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah bin Baaz
• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Een samenstelling van een aantal vragen en antwoorden m.b.t. het vasten (in de maand Ramadaan).

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie

Want waarlijk, wanneer Allaah -de Machtige en Majestueuze- weet dat Zijn vrouwelijke dienaar gewend was dat te doen toen zij in staat was om te staan in het gebed, dan komt [zij] ineens in een toestand waarin ze geëxcuseerd is. Hij noteert voor haar wat vroeger voor haar werd genoteerd toen ze in een staat van reinheid verkeerde. Dit is een zeer belangrijk punt. Zijn vruchten zijn dat de Moslim dient te streven zoals zojuist uitgelegd werd: dat hij zijn tijd altijd in gehoorzaamheid dient door te brengen, zoveel als hij toe in staat is.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie

Deze uitzondering [van het alleen lezen van de Qoeraan] heeft geen basis in de Soennah maar dat wat de Soennah is en bekend is uit de [hadith] die overgeleverd is in de Saheehayn1 is om toe te nemen in recitatie van de Qor-aan in de Ramadan. Wat betreft het beperken in de maand Ramadan tot alleen recitatie van de Qor-aan en het laten van andere daden van aanbidding zoals het zoeken van kennis, het onderwijzen en uitleggen van ahadith; dit heeft geen basis [in de Islaam].

E-mail nieuwsbrief