REINHEID

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

“Weet, beste moslim, dat al-wodoe voorwaarden, verplichtingen en aanbevolen handelingen heeft. Wat betreft de voorwaarden en de verplichtingen, deze moeten verplicht nageleefd worden tot zover men daartoe in staat is, zodat al-wodoe geldig zal zijn. Wat betreft de aanbevolen handelingen, deze maken al-wodoe compleet, en hierin zit extra beloning. Het achterwege laten van deze aanbevolen handelingen heeft geen invloed op de geldigheid van al-wodoe.”

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraagsteller: Gelieve mij een fatwa te geven over het volgende, moge Allaah u belonen: Is het toegestaan om al-wodoe te verrichten voor het gebed met zeewater? Als ik aan zee ben en ik beschik over zoet water, moet ik dan al-wodoe verrichten met het zoete water of het zeewater? Er wordt namelijk gezegd dat al-wodoe met zeewater alleen toegestaan is bij noodzaak. En sommigen zeggen dat al-wodoe ermee helemaal niet toegestaan is. Ik hoop op een antwoord, moge Allaah u behouden.

• Shaykh al-‘allaamah Abdoerrahmaan as-Sa’die

Shaykh al-‘allaamah Abdoerrahmaan ibn Naasir as-Sa’die at-Tamiemie (1889–1956) zei in zijn boek over de uitleg van de Qor-aan “Taysier al-Kariem ar-Rahmaan fi Tafsier Kalaam al-Mannaan” over vers 6 van soerah al-Maa-idah:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ
O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden voor het gebed, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels.
[Soerah al-Maa-idah (5): 6]

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa

Vraag: Als ik al-wodoe (de rituele reiniging) verricht voor, bijvoorbeeld, het maghrib-gebed en het gebed verricht. Daarna breekt de tijd voor het ‘ieshaa-gebed aan en wil ik dit gebed verrichten met dezelfde wodoe maar twijfel of ik wel of niet mijn wodoe heb verbroken; wat dien ik in dit geval te doen?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Een broeder uit Syrië vraagt: ‘ Ik volg de madhab (school van jurisprudentie) van imaam ash-Shaafi’ie. Is het voor mij toegestaan om de madhab van imaam aboe Haniefa te volgen? Met andere woorden; beide madhaahib toepassen met betrekking tot wodoe (de kleine rituele wassing)? Ik kijk uit naar een spoedig antwoord.’

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De ghoesl (grote rituele wassing) van vrijdag is waajib (verplicht), maar de verplichting ervan is niet om al-hadath op te heffen. Daarom volstaat dit niet om al-hadath op te heffen; niet om al-janaabah (staat van grote onreinheid) op te heffen noch om al-wodoo onnodig te maken. Oftewel: indien een persoon zich in een staat van janaabah bevindt en dit vergeten is, waarop hij enkel de ghoesl verricht voor vrijdag zonder dat hij de intentie heeft om de ghoesl te verrichten om al-janaabah op te heffen; dan wordt al-janaabah niet opgeheven, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is. Ook wordt de kleine hadath (staat van kleine onreinheid) niet opgeheven met de ghoesl voor vrijdag, omdat de ghoesl voor vrijdag niet omwille van het opheffen van al-hadath is.

E-mail nieuwsbrief