ZAKAAT (AALMOES)

• Fataawaa van o.a. Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien & het Permanente Comité voor islamitische onderzoek en Fataawaa

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: Een vader heeft de zakaat al-fitr voor kinderen en echtgenote niet uitgegeven in Ramadan. Is het toegestaan voor hem om dit na de ramadan te doen en rust er een zonde op hem?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: De selefies in Brazilië zijn met weinig maar houden van u o shaykh. Zij sturen u hun salaam en vragen Allaah om uw leven op goede daden te verlengen en u te belonen voor al uw inspanningen om de Qor-aan en Soennah over de gehele wereld te verspreiden. Is het verplicht voor de zwakke persoon die de maand van Ramadan niet gevast heeft om zakaat al-fitr te betalen?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Ik ben een Egyptenaar die in ‘Amman woont. Ik wil zakaat al-fitr betalen voor mijn kinderen die in Egypte wonen. Is dit toegestaan?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ‘Ali Ferkoes

In de onderstaande tabel is een saa’ omgezet naar gewichten van verscheidene voedingswaren die gegeven zouden kunnen worden als zakaat al-fitr. Deze gegevens zijn door een aantal studenten van kennis gewogen onder toezicht van de geleerde shaykh Mohammed Ferkoes.

E-mail nieuwsbrief