ALGEMEEN

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken. Wat is de correctheid van de uitspraak ‘De adhaan van ‘Othmaan is een innovatie en dwaling’?

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat is het oordeel over het bidden in de Masjid (moskee) van Ahloel-Bid’ah (de mensen van innovatie)? En hoe verricht ik het gebed als er geen Masjid van Ahloes-Soennah is in mijn dorp, en is het gebed geldig als ik dit verricht met mijn vrouw in mijn huis?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraag: Morgen is het zondag, overeenkomstig met de 14e van februari[1], wat in het Westen bekend staat als Valentijnsdag -waarover u gesproken heeft soebhaanallaah-. Sommigen vanonder onze jongemannen en –dames zijn in de verleiding gebracht door deze feestdag. Heeft u een woord van advies hieromtrent?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede geven. Hoe maken we onderscheid tussen de afkeurenswaardige stilte omtrent fitan (m.v. van fitnah) en de prijzenswaardige [stilte in de vorm van het] zich niet bezighouden ermee?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het permanente comité voor onderzoek en fataawa in het koninkrijk van Saoedi Arabië, heeft -met veel verdriet, smart en pijn- gevolgd wat er gebeurt met de moslims in Palestina en in het bijzonder de Gaza-strook. De onophoudelijke onderdrukking en moord op kinderen, vrouwen en ouderen, de schending van de heiligdommen, het vernietigen van huizen en faciliteiten, en daarbovenop het terroriseren van de veiligheid van burgers. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een geweldige criminele onderdrukking is ten opzichte van het Palestijnse volk.

• Shaykh ‘Ali ibn Yahyaa al-Haddaadie

Het belangrijkste dat Allaah voor jou verplicht heeft gesteld is het monotheïsme; dat jij Hem alleen aanbidt in alle vormen van aanbidding zoals doe’a (smeekbedes), isti’aadha (toevlucht zoeken), istighaathah (redding zoeken), rajaa’ (hoop), tawakoel (vertrouwen), dhabh (slachten), nadhr (belofte) en andere vormen van aanbidding zowel uiterlijk als innerlijk, in woord of daad. Het monotheïsme heeft vele vertakkingen dus je moet er veel aandacht aan schenken door het te leren en te begrijpen. En het beste wat is geschreven over het monotheïsme in aanbidding is Kitaab at-Tawhied (het boek van monotheïsme) door shaych-al-Islaam Mohammed ibn ‘AbdoelWahhaab -moge Allaah hem genadig zijn-.

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

De schrijver -moge Allah hem genadig zijn- zei: “Weet dat de Islaam de Soennah is en de Soennah is de Islaam.” Hoe is dit mogelijk? Het betekent dat de correcte Islaam de soennah is, degene die op de soennah zit en het uitvoert, hij heeft de Islaam in praktijk gebracht. En degenen die afwijken van de soennah, die afwijken naar de rechter- of linkerkant, zij hebben gefaald in het uitvoeren van de correcte Islaam vanwege deze dwaling. Maar weet dat deze afwijking is verdeeld in twee categorieën.

E-mail nieuwsbrief