Extremisme en Revolutionisme

■ Shaykh al-‘Allaamah ‘Obayd bin ‘Abdillaah al-Djaabirie

De shaykh werd geïnformeerd dat op Woensdag 7 Januari 2015 een aantal personen een terroristische aanslag hebben gepleegd in Parijs. Zij beweren dat zij dit hebben gedaan ter verdediging van de eer van de Profeet Mohammed (صلّى الله عليه و سلّم ). Zij hebben hierbij twaalf mensen vermoord, waaronder journalisten en politie. Als resultaat werden vorige nacht een aantal moskeeën aangevallen. Dus vroeg de vraagsteller wat de positie is van de selefie tegenover deze terroristische aanslagen? En wat is uw advies voor de moslims in het algemeen in Frankrijk en de selefie uitnodigers en predikers in het bijzonder?

Imaam Ahmed bin Hanbal:

“Wie tegen een leider van onder de islamitische leiders in opstand komt waar de burgers zich achter geschaard hebben (d.w.z. aan hem de eed van trouw gezworen hebben) en zijn gezag bevestigd hebben, ongeacht hoe dit gedaan werd of zij er tevreden mee waren of hij de macht gegrepen heeft met dwang, deze rebel heeft de eenheid van de moslims verbroken en is in tegenstrijd met de profetische overleveringen. Indien de opstandige tegen hem zou sterven dan zou hij sterven zoals in de tijd van onwetendheid (ongeloof).”

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

En toen de zaak van al-ikhwaan (de moslimbroederschap), – zij die handelen zonder enige wijsheid,- verscheen, raakte het beeld van de islaam in de ogen van de westerlingen en de niet-westerlingen nog meer vervormd. En met ‘zij’ doel ik op degenen die explosieven werpen op de mensen. En zij beweren dat dit behoort tot djihaad op het pad van Allaah! En in werkelijkheid hebben zij [hiermee] de islaam en de moslims veel meer kwaad dan goed gedaan. Wat hebben deze mensen [hiermee] voortgebracht? Ik vraag het aan jullie! Hebben de ongelovigen hiermee de islaam omarmd? Of zijn ze er verder van weggejaagd? Ze zijn er verder van weggejaagd!

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Een vraagsteller zegt: Er zijn hier [mensen] die zeggen dat het niet toegestaan is om de overleveringen m.b.t. al-khawaaridj toe te passen op de mensen die vandaag de dag demonstreren tegen een specifieke leider. Hij zegt ook dat er mensen zijn die deze demonstraties beschrijven als een vreedzame beweging en dat niemand hen afkeurt behalve de mensen van innovaties.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: ‘Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjar en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn – dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah (leider) die de macht heeft en dit [enkel] een individu aandoet. [In dit geval] moet hij (het individu) geduld opbrengen om zodoende fitnah te vermijden.’

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De auteur (Imaam al-Barbahaarie) – moge Allaah hem barmhartig zijn – zei (in het boek ‘Sharh as-Soennah’):

‘”Het verrichten van de hadj en het oorlog voeren samen met de leiders blijft voortbestaan (..). En dit is wat Imaam Ahmed bin Hanbal zei.”

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Hierom is dit(zogenaamde) Khalifaat die aangekondigd werd als Khalifaat van alle moslims, (deze leider) werd aangekondigd als Khalief van de moslims nadat hij de broeders (moslims) in Iraq afslachtte en bij hen deed wat hij deed! Noch hij, noch zijn tegenstanders van de Raafidha zitten op enige vorm van goedheid. Geen van deze partijen wil het goede voor de Islamitische gemeenschap.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel

Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats onder de jongeren voor de djihaad in Syrië. Onder hen zijn ook jonge meiden van 15, 16, 17 [jaar] etc. die stiekem vertrekken zonder hun ouders op de hoogte te stellen. Wanneer zij gevraagd worden waarom deze jongeren vertrekken naar Syrië, beweren zij dat het een verplichte hidjrah (emigratie van niet-islamitisch land naar een islamitisch land) is. Ze beweren dat ze de macht hebben over het gebied Aleppo (Arabisch: Halab) en dat ze de shariah (islamitische wetgeving) in dat gebied ingevoerd hebben. Wat is uw advies over hetgeen zij beweren?

• Shaykh Aboe Furayhaan Jamaal al-Haarithie

Vraagsteller: Shaykh Aboe Furayhaan?

Shaykh: Ja.

Vraagsteller: Moge Allaah u begroeten Shaykh. Ik bel u vanuit Nederland en ik heb een vraag, als u het mij toestaat?

Shaykh: Een momentje (de Shaykh is even bezig). Ja, zeg het maar.

Vraagsteller: Ja, bij Allaah Shaykh mijn vraag heeft te maken met takfier. Er is een persoon hier die de voormalige koning van Marokko, Hassan II, tot ongelovige verklaard.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Ik adviseer mijzelf en mijn broeders van ahloe soennah dat zij niet deelnemen hieraan, in hun huizen blijven en ver verwijderd blijven van fitan. Wanneer iemand hen aanvalt dan moeten zij zichzelf verdedigen. Maar dat zij zich gaan mengen in deze opstanden, wat het onrecht ook is en wat de situatie ook is, dit is iets wat de wetgeving niet goedkeurt. Wel behoort dit tot de grondslagen van de zionistische vrijmetselarij.

E-mail nieuwsbrief