INNOVATIES

Ibn Mas’oed zei: “Zuinig zijn in de Soennah is beter dan het streven in de innovatie.”

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Wij zien op sommige gebedskalenders in de maand ramadaan dat ze een gedeelte hebben toegevoegd die ze “imsaak” noemen. Zij plaatsen dit vóór het fadjr gebed met ongeveer tien minuten of een kwartier. Is hier een basis voor uit de soennah of behoort dit tot een innovatie? Voor zie ons van een uitspraak, moge Allaah u belonen.

■  Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Een vraagsteller zegt: Er zijn hier [mensen] die zeggen dat het niet toegestaan is om de overleveringen m.b.t. al-khawaaridj  toe te passen op de mensen die vandaag de dag demonstreren tegen een specifieke leider. Hij zegt ook dat er mensen zijn die deze demonstraties beschrijven als een vreedzame beweging en dat niemand hen afkeurt behalve de mensen van innovaties?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag:

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

Antwoord:

Het specifiek vieren van de 27ste nacht van de maand ramadaan is een geïnnoveerde toevoeging. En het is bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
“Wie iets toevoegt aan deze zaak (islaam) van ons wat er niet bij hoort, dan wordt het verworpen”
[al-Boekhaarie (#2697) en Moeslim (#1718)]

Maar wat toegestaan is: dat je de nacht doorbrengt in aanbidding, het geven van sadaqa en dergelijke, net zoals in de rest van de tien nachten.

En bij Allaah ligt het succes. Moge de salaat en salaam op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.


Voorzitter: Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz
Vice-Voorzitter: Shaykh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afifie
Lid: Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan

Bron: alifta.net, #9761

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

“O moslims, wij bevinden ons in de maand sha’baan en wij zullen het over deze maand hebben in zes punten. Ik zal daarin verduidelijken wat verplicht voor mij is om te verduidelijken en ik vraag Allaah -de Verhevene- om mij en jullie te voorzien van profijtelijke kennis en goede daden.”

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Sommige mensen wijden de maand Radjab aan bepaalde aanbiddingen, zoals salaat ar-raghaa’ib (12 rakaat tussen het magreb en ‘ieshaa gebed) en het doen herleven van de 27ste nacht van deze maand. Heeft dit een basis in de islamitische wetgeving? Moge Allaah u belonen met het goede.

• Shaykhoel-Islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah bin Baaz

De profeet heeft zijn oemmah niet verteld dat het vieren van zijn geboortedag een toegestane zaak is, zodat zij dit gaan doen. Ook heeft hij -vrede en zegeningen over hem- zijn geboortedag gedurende zijn leven nooit gevierd en de metgezellen -moge Allaah tevreden over hen zijn- zijn degene die het meest van hem houden en hebben de meeste kennis over zijn rechten en ook zij vierden deze dag niet. Zowel de rechtgeleide kaliefen als de andere metgezellen deden dit niet. Ook degene die hen met correctheid volgden in de eerste drie beste generaties hebben deze dag niet gevierd. Denk jij dat zij allen onwetend waren over het recht van de profeet of dat zij hierin tekort kwamen, tot degene die na hen kwamen deze tekortkoming aan het licht hebben gesteld en zijn recht compleet hebben gemaakt? Neen, bij Allaah, dit zegt geen weldenkend persoon die de positie van de metgezellen en die hen op het juiste pad hebben gevolgd kent!

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin ‘Ali bin Ibraahiem al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi’ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe’aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd word dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-Mohsin bin Hamad al-‘Abbaad

De mens neemt niets van zulke zaken die zich voordoen op onwettige feesten. Het is aan hem om degenen die dit doen te adviseren om het niet te doen. Een vrijgevigheid (sadaqah) wordt gegeven in vele tijden en dit is niet gebonden aan een specifieke tijd wanneer deze tijd niet expliciet in de soennah wordt vermeld. Dit is van de vernieuwde en geïnnoveerde zaken die geïntroduceerd zijn door de mensen na de derde eeuw van de islamitische jaartelling, aan het begin van de vierde eeuw. Waarlijk, de innovatie van de geboortefeesten vond pas plaats na de vierde eeuw. Wat betreft de eerste drie eeuwen daar bestond niet iets wat mawlied [an-nabawie] heet.

E-mail nieuwsbrief