KENNIS VERGAREN

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik wil heel graag het Boek van Allaah memoriseren, dus ik vraag me af wat de makkelijkste manieren zijn om de Edele Qor-aan te memoriseren?

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer de jongeren om geen gehoor te geven aan twee verderfelijke misvattingen:

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan

Allaah – de Verhevene – zegt:

﴾وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴿

{En voorwaar, dit is Mijn rechte Pad, dus volg het en volg geen [andere] paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen opdat jullie [Allaah] zouden vrezen.}
[Soerah al-An’aam (6): 153]

• Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie

O broeders, een fatwa [uitvaardigen] is niet gemakkelijk. Een fatwa [uitvaardigen] is niet gemakkelijk. Er bestaan omgangsvormen bij de geleerden omtrent het geven van een fatwa waarbij het niet toegestaan is om van af te wijken. En dat is dat wanneer de bewoners van een streek zich bevinden op rechtschapenheid betreffende een bepaalde zaak die de islamitische wetgeving niet tegengaat, het niet toegestaan is om hen daarvan af te halen. Zelfs als die kennis ook [daadwerkelijke] kennis is, dan is het verplicht om die te verzwijgen. Een mens wil geen populariteit en dergelijke, en dit is met de wil van Allaah aanwezig bij de moslims. Maar een mens maakt fouten.

Bijvoorbeeld hier bij ons, is er sprake van rechtschapenheid bij de vrouwen omtrent de kwestie van gezichtsbedekking. En wij zien dat [de vrouwen] in ons land die de gezichtsbedekking verlaten, dat zij meer tabarroedj1 plegen dan andere vrouwen. Met andere woorden, de vrouw hier bij ons, in ons land, heeft de gewoonte om haar gezicht te bedekken. En dan komen er mensen en zeggen ze: “Nee, het bedekken van het gezicht is slechts een kleine kwestie en er bestaat meningsverschil over en de juiste mening is dat het niet verplicht is.” Waarop zij dan haar gezicht ontbloot, waarbij haar tabarroedj erger en ernstiger is dan de tabarroedj van de vrouwen in andere landen.

En de situatie van de vrouwen bevindt zich op rechtschapenheid – alle lof zij aan Allaah – volgens hetgeen de bergen van kennis hebben gevestigd. Zoals shaykh ibn Baaz, shaykh ibn al-‘Oethaymien, shaykh Saalih alFawzaan, shaykh ‘Abdoel-Moehsin al-‘Abbaad… de bergen van kennis!

De situatie [van de vrouwen] is stabiel en verbeterd. Indien we hiervan afwijken, wijken we af naar slechtheid die erger is dan bij anderen.

In zo’n geval is het verplicht om de kennis te verzwijgen, ook al zou volgens mij het juiste zijn dat het bedekken van het gezicht niet verplicht is. Omdat het doel van de fatwa is om de mensen te verbeteren aan de hand van de waarheid. Dus zolang hetgeen dat bestaat, en waar de mensen zich op bevinden, geen valsheid is en de religie niet tegengaat, dan moet men de mensen daarop laten. Dus daarom is het niet toegestaan voor de moeftie om de vreemde zaken te volgen die de mensen niet kennen.

Alle lof zij aan Allaah, de mensen bevinden zich op rechtschapenheid omtrent het verbod op muziek. Zelfs degenen die naar muziek luisteren, voelen tijdens het luisteren dat ze ongehoorzaam zijn [aan Allaah]. Het is niet toegestaan voor mij om dan te komen zeggen: ‘Bij Allaah, muziek moeten we specificeren. Wat de begeerte niet opwekt is toegestaan.’ Vanwaar heb je dit?! De bewijzen zijn allemaal absoluut, de woorden van de selef zijn absoluut en de woorden van de geleerden zijn absoluut dat muziek verboden is. En dan komen er mensen die zeggen: “Bij Allaah, de shaykh zegt dat er toegestane muziek is. En deze muziek die we gebruiken, die is toegestaan, zij wekt geen begeerten op.” Wanneer de geleerden zeggen dat muziek verboden is, brengen zelfs de mensen die onachtzaam zijn geen muziekinstrumenten naar hun feesten en vinden ze voldoening in de duff. Maar als we hen zo’n fatwa geven, zullen ze zeggen: “Bij Allaah, maar die shaykh… en die shaykh maa shaa-a Allaah is een geleerde.” Dit terwijl die mening vals is – ik bedoel het zeggen dat er toegestane muziek bestaat -. Het is niet toegestaan om dit te zeggen, al zou het waarheid zijn, omdat de mensen zich op rechtschapenheid bevinden. Enzovoort. Wij hebben het hier niet over een specifiek persoon maar wij hebben het over de methode.

O broeders, wij moeten onze kracht volledig inzetten om de mensen te leren hoe zij vroom moeten zijn volgens de religie van Allaah, zoals waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – mee is gekomen. En niet dat we hen misvattingen brengen. De mensen hebben dit niet nodig vandaag. Veel mensen zijn in hun vroomheid bedrogen en verleid door de duivels. Dus wij laten hen op zijn minst voelen dat het verboden is, en hopelijk zullen zij dan op een dag berouw tonen.

En nu worden we uitgelachen door de mensen. Nu, op sociale media, spotten ze met de geleerden. Ze halen er een soort muziek bij en zeggen: “Dit is muziek van de geleerden.” En halen er gezang en muziek bij van vrouwen en zeggen: “Dit is voor het algemene volk.” De zaak van kennis is immens. En de zaak van fatwa is immens. Bij Allaah broeders, als de mens bevochten zou worden door alle mensen – wat niet zal gebeuren – maar hij spant zich in om hen te wijzen op datgene waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – en zijn metgezellen zich op bevonden, dan behoort hij tot de beste mensen. Ook al zouden alle mensen zich van hem afkeren

[1] An-Nasieha: Tabarroedj is dat de vrouw haar schoonheid toont aan vreemde mannen. www.alifta.net, #667.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Het is verplicht dat jij je inspant in het verkrijgen van kennis. Dat jij het pad van haar mensen bewandelt. Dat jij geduldig bent hierop. En dat jij het juiste pad bewandelt. En wij hebben hier meermaals over gesproken. Geloof me, bij Allaah, indien jij oprecht bent jegens Allaah in jouw verlangen naar het verkrijgen van kennis om Hem -de Majestueuze en Meest Verhevene- te aanbidden op basis van basierah (inzicht, zekere kennis). En om Zijn Religie te steunen, bij Allaah, dan zal Allaah jou succes geven, bij Allaah! En Hij zal jou in jouw tijd zegenen. En zelfs in jouw leeftijd. En dit is niet moeilijk voor Allaah! En de bewijzen zijn er! Dus zeg niet dat [enkel] de Selef (vrome voorgangers) vroeger zo waren. Er zijn nu nog steeds geleerden aanwezig die Allaah heeft gezegend in hun tijd en in hun kennis.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Ik ben er zeker van dat een student van Kennis, die ‘De Drie Fundamenten’ heeft begrepen, als deze persoon werd gestuurd als een uitnodiger naar een Niet-Arabisch land met ‘De Drie Fundamenten’ dan zal hij daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden (in de ogen van de mensen). Dit is iets wat eerder is opgevallen. Als je deze tekst hebt gememoriseerd en hebt begrepen je besteed enige tijd tussen de Afrikanen en Aziaten met het uitleggen van ‘De Drie Fundamenten’ dan zal je daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden. Maar alle lof is aan Allaah, hun op die plaatsen zijn nu aan het memoriseren, maar ze hebben iemand nodig om het aan hen uit te leggen. Dus laat hen (d.w.z. de revolutionairen) jou niet naar de afgrond helpen. Laat degenen die niet [oprecht] adviseren jou niet naar de afgrond sturen!

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Assalaamoe `alaykoem wa rahmatoellaah

Shaykh: Wa `alaykoemoe as-salaam wa rahmatoellaah

Vraagsteller: Shaykh, bel ik gelegen?

Shaykh: Tafaddal.. (zeg het maar)

Vraagsteller: Hayaak Allaah. Ik heb een vraag betreffende de oorsprong (‘asl) van het kennis nemen [van personen]. Is het zo dat wij kennis nemen van elke persoon tot dat het bekend wordt op welke methodiek hij zit, of is de oorsprong dat wij geen kennis nemen tot dat wij zeker weten dat hij een persoon van Soennah is?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: De derde vraag; Wat moet een beginnende student van kennis doen aangaande meningsverschillen in fiqh kwesties die hij tegenkomt en geen onderscheid kan maken tussen de correcte en..

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

De grootste aanleidingen zijn: dat je jouw Heer vreest door middel van Hem te gehoorzamen, het verlaten van zonden, oprechte intentie voor Hem alleen, het vragen aan Hem van berouw, hulp en succes. Vervolgens de concentratie op lessen en het bespreken ervan, het besparen van de tijd, dit is een van de grootste aanleidingen. Ook tot de aanleidingen behoort het bespreken [van kennis] met jouw medestudenten en gebrand zijn op profijten zodat de kennis vast blijft zitten.

• Shaykh Falaah ibn Ismaa’iel al-Mandakar

Zoals ibn Sireen zei ‘Wij zeiden: noem ons jullie mannen.’ Hiermee werd bedoeld dat bekend moest zijn van wie zij overgeleverd hadden. Zo wisten zij naar wie zij konden luisteren en [van wie zij konden] accepteren en van wie zij weigerden [overleveringen van aan te nemen] en niet naar luisterden. Als dit het geval was in hun tijd dan heeft onze tijd nog meer prioriteit [om dit te doen]. Een persoon moet vaststellen naar wie hij luistert, alsook degene van wie hij [werken] leest, van wie hij [kennis] neemt en [het werk] dat hij uitvaardigt en met wie hij zit.

E-mail nieuwsbrief