KENNIS VERGAREN

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik wil heel graag het Boek van Allaah memoriseren, dus ik vraag me af wat de makkelijkste manieren zijn om de Edele Qor-aan te memoriseren?

• Shaykh Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer de jongeren om geen gehoor te geven aan twee verderfelijke misvattingen:

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan:

“..En het is niet toegestaan voor degene die kennis bezit om voor de mensen datgene te zoeken wat met hun begeerten overeenkomt, waardoor hij hen doet afdwalen van het pad van Allaah met als argument om (de zaken) te vergemakkelijken. ”

• Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie

O broeders, wij moeten onze kracht volledig inzetten om de mensen te leren hoe zij vroom moeten zijn volgens de religie van Allaah, zoals waar de Profeet – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – mee is gekomen. En niet dat we hen misvattingen brengen. De mensen hebben dit niet nodig vandaag.
Veel mensen zijn in hun vroomheid bedrogen en verleid door de duivels. Dus wij laten hen op zijn minst voelen dat het verboden is, en hopelijk zullen zij dan op een dag berouw tonen.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Het is verplicht dat jij je inspant in het verkrijgen van kennis. Dat jij het pad van haar mensen bewandelt. Dat jij geduldig bent hierop. En dat jij het juiste pad bewandelt. En wij hebben hier meermaals over gesproken. Geloof me, bij Allaah, indien jij oprecht bent jegens Allaah in jouw verlangen naar het verkrijgen van kennis om Hem -de Majestueuze en Meest Verhevene- te aanbidden op basis van basierah (inzicht, zekere kennis). En om Zijn Religie te steunen, bij Allaah, dan zal Allaah jou succes geven, bij Allaah! En Hij zal jou in jouw tijd zegenen. En zelfs in jouw leeftijd. En dit is niet moeilijk voor Allaah! En de bewijzen zijn er! Dus zeg niet dat [enkel] de Selef (vrome voorgangers) vroeger zo waren. Er zijn nu nog steeds geleerden aanwezig die Allaah heeft gezegend in hun tijd en in hun kennis.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Ik ben er zeker van dat een student van Kennis, die ‘De Drie Fundamenten’ heeft begrepen, als deze persoon werd gestuurd als een uitnodiger naar een Niet-Arabisch land met ‘De Drie Fundamenten’ dan zal hij daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden (in de ogen van de mensen). Dit is iets wat eerder is opgevallen. Als je deze tekst hebt gememoriseerd en hebt begrepen je besteed enige tijd tussen de Afrikanen en Aziaten met het uitleggen van ‘De Drie Fundamenten’ dan zal je daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden. Maar alle lof is aan Allaah, hun op die plaatsen zijn nu aan het memoriseren, maar ze hebben iemand nodig om het aan hen uit te leggen. Dus laat hen (d.w.z. de revolutionairen) jou niet naar de afgrond helpen. Laat degenen die niet [oprecht] adviseren jou niet naar de afgrond sturen!

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Assalaamoe `alaykoem wa rahmatoellaah

Shaykh: Wa `alaykoemoe as-salaam wa rahmatoellaah

Vraagsteller: Shaykh, bel ik gelegen?

Shaykh: Tafaddal.. (zeg het maar)

Vraagsteller: Hayaak Allaah. Ik heb een vraag betreffende de oorsprong (‘asl) van het kennis nemen [van personen]. Is het zo dat wij kennis nemen van elke persoon tot dat het bekend wordt op welke methodiek hij zit, of is de oorsprong dat wij geen kennis nemen tot dat wij zeker weten dat hij een persoon van Soennah is?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: De derde vraag; Wat moet een beginnende student van kennis doen aangaande meningsverschillen in fiqh kwesties die hij tegenkomt en geen onderscheid kan maken tussen de correcte en..

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

De grootste aanleidingen zijn: dat je jouw Heer vreest door middel van Hem te gehoorzamen, het verlaten van zonden, oprechte intentie voor Hem alleen, het vragen aan Hem van berouw, hulp en succes. Vervolgens de concentratie op lessen en het bespreken ervan, het besparen van de tijd, dit is een van de grootste aanleidingen. Ook tot de aanleidingen behoort het bespreken [van kennis] met jouw medestudenten en gebrand zijn op profijten zodat de kennis vast blijft zitten.

• Shaykh Falaah ibn Ismaa’iel al-Mandakar

Zoals ibn Sireen zei ‘Wij zeiden: noem ons jullie mannen.’ Hiermee werd bedoeld dat bekend moest zijn van wie zij overgeleverd hadden. Zo wisten zij naar wie zij konden luisteren en [van wie zij konden] accepteren en van wie zij weigerden [overleveringen van aan te nemen] en niet naar luisterden. Als dit het geval was in hun tijd dan heeft onze tijd nog meer prioriteit [om dit te doen]. Een persoon moet vaststellen naar wie hij luistert, alsook degene van wie hij [werken] leest, van wie hij [kennis] neemt en [het werk] dat hij uitvaardigt en met wie hij zit.

E-mail nieuwsbrief