MANHADJ

Imaam Al-Awzaa’ie zei: “Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken.” [ash-Sharie’ah: 63]

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

“O moslims, wij bevinden ons in de maand sha’baan en wij zullen het over deze maand hebben in zes punten. Ik zal daarin verduidelijken wat verplicht voor mij is om te verduidelijken en ik vraag Allaah -de Verhevene- om mij en jullie te voorzien van profijtelijke kennis en goede daden.”

• Imaam Aboel-Faradj ibn al-Djawzie

Het soefisme is een methode die bekend staat om het overdrijven in onthechting van de wereldse luxe (zoehd). Wat het verschil is tussen de twee, is dat niemand ooit zoehd afgekeurd heeft, terwijl het soefisme wel afgekeurd werd vanwege datgene wat we later zullen vermelden.

Uit: Talbies Iblies, p. 158-161

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken. Wat is de correctheid van de uitspraak ‘De adhaan van ‘Othmaan is een innovatie en dwaling’?

• Shaykh al-‘allaamah al-Haafid al-Hakamie

Vraag 85: Wie zijn al-waaqifah en wat is het oordeel over hen?

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

Vraag: Nobele shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie , moge Allaah u behouden. Wij verlangen dat u de volgende zaak aan ons verduidelijkt: wat is uw mening over de uitspraak van sommige jongeren: ‘Ik aanvaard van niemand de uitspraak dat die-en-die een innoveerder of hizbie is tot ik het van hemzelf heb gehoord [dat hij deze uitspraken heeft gedaan waardoor hij tot hizbie of innoveerder is verklaard]’?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het verschil tussen [een daad] beschrijven dat het ongeloof is en overtuigd zijn van het oordeel van ongeloof over een specifiek individu?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wie mag een persoon tot ongelovige verklaren?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken, edele shaykh. Deze vraagsteller zegt: Is het toegestaan verklaren [van iets wat haraam is] middels een daad ongeloof? Is het geven van vergunningen aan bars -waarin alcohol wordt gedronken-, discotheken, bioscopen, theaters of banken waarin wordt gerentenierd…staat het verrichten hiervan gelijk aan het toegestaan verklaren wat resulteert in ongeloof?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De vraagsteller zegt: Is het voor een leek toegestaan om takfier (iemand ongelovig verklaren) te verrichten op iemand die datgene ontkent wat noodzakelijkerwijs bekend is in de religie. Zoals [de verplichting van] het gebed en het verbod op ontucht?

E-mail nieuwsbrief