MANHADJ

Imaam Al-Awzaa’ie zei: “Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken.” [ash-Sharie’ah: 63]

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De vraagsteller zegt: Is het voor een leek toegestaan om takfier (iemand ongelovig verklaren) te verrichten op iemand die datgene ontkent wat noodzakelijkerwijs bekend is in de religie. Zoals [de verplichting van] het gebed en het verbod op ontucht?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Moge Allaah goed voor u zijn, edelachtbare shaykh, dit is een vraagsteller die zegt:
Degene die afdwaalt in de zaak aangaande ash-shafa’aa (bemiddeling) en [hierdoor] vrome mensen heeft aanbeden vanwege een misvatting die tot hem gekomen is, kunnen wij over hem [het dodengebed] bidden?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

En toen de zaak van al-ikhwaan (de moslimbroederschap), – zij die handelen zonder enige wijsheid,- verscheen, raakte het beeld van de islaam in de ogen van de westerlingen en de niet-westerlingen nog meer vervormd. En met ‘zij’ doel ik op degenen die explosieven werpen op de mensen. En zij beweren dat dit behoort tot djihaad op het pad van Allaah! En in werkelijkheid hebben zij [hiermee] de islaam en de moslims veel meer kwaad dan goed gedaan. Wat hebben deze mensen [hiermee] voortgebracht? Ik vraag het aan jullie! Hebben de ongelovigen hiermee de islaam omarmd? Of zijn ze er verder van weggejaagd? Ze zijn er verder van weggejaagd!

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Sommige mensen wijden de maand Radjab aan bepaalde aanbiddingen, zoals salaat ar-raghaa’ib (12 rakaat tussen het magreb en ‘ieshaa gebed) en het doen herleven van de 27ste nacht van deze maand. Heeft dit een basis in de islamitische wetgeving? Moge Allaah u belonen met het goede.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat is het oordeel over het bidden in de Masjid (moskee) van Ahloel-Bid’ah (de mensen van innovatie)? En hoe verricht ik het gebed als er geen Masjid van Ahloes-Soennah is in mijn dorp, en is het gebed geldig als ik dit verricht met mijn vrouw in mijn huis?

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

De Hoethies die vandaag de dag aanwezig zijn, zijn niets meer dan Khawaridj en Rawafid.

Zij brengen twee destructieve sektes tezamen, waaronder de Rawafid en de Khawarij. Dit is waarom zij de moslims kwaad aandoen op zo’n verschrikkelijke manier. Zij doen dit zonder enig recht. Niets komt uit hen voort, behalve kwaad voor de moslims, het aanvallen van de islaam en de moslims.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Shaykh al-‘Oethaymien – rahimahoe Allaah – legde het volgende profijt uit in zijn tafsier van soerah al-An’aam (tafsier al Kariem, Dar ibn al-Djawzie, 1433 blz. 39)

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: ‘Als ik iemand zie die een dode in zijn graf aanroept en hem om hulp vraagt – hij is dus in shirk (afgoderij) vervallen – moet ik hem dan [naar de waarheid] uitnodigen vanuit het uitgangspunt dat hij een moslim is of zou ik hem moeten uitnodigen vanuit het uitgangspunt dat hij een moeshrik (afgodenaanbidder) is, als ik hem wil uitnodigen naar Allaah –‘Azza wa Djal- en uitleg wil geven?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraag: Morgen is het zondag, overeenkomstig met de 14e van februari[1], wat in het Westen bekend staat als Valentijnsdag -waarover u gesproken heeft soebhaanallaah-. Sommigen vanonder onze jongemannen en –dames zijn in de verleiding gebracht door deze feestdag. Heeft u een woord van advies hieromtrent?

• Shaykh Al-‘allaamah ‘Abdel-Mohsin al-‘Abbaad

Vraag: Wat zegt u over de daad die door daa’ish (IS) is uitgevoerd, in het verbranden van de [Jordaanse] piloot? [Dit rechtvaardigen zij door] de uitspraak van shaykhoel-Islaam ibn Taymiyyah als bewijs aan te halen. [Daarnaast] zeggen zij dat het toegestaan is om te vergelden door de vijand te bestraffen [met het soortgelijke], vanwege Zijn uitspraak:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

En als jullie [jullie vijand] bestraffen [o, gelovigen], bestraf dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is [Soerah an-Nahl(16): 126]

Wat is uw advies [hieromtrent]? Moge Allaah u behouden.

E-mail nieuwsbrief