MANHADJ

Imaam Al-Awzaa’ie zei: “Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken.” [ash-Sharie’ah: 63]

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het permanente comité voor onderzoek en fataawa in het koninkrijk van Saoedi Arabië, heeft -met veel verdriet, smart en pijn- gevolgd wat er gebeurt met de moslims in Palestina en in het bijzonder de Gaza-strook. De onophoudelijke onderdrukking en moord op kinderen, vrouwen en ouderen, de schending van de heiligdommen, het vernietigen van huizen en faciliteiten, en daarbovenop het terroriseren van de veiligheid van burgers. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een geweldige criminele onderdrukking is ten opzichte van het Palestijnse volk.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Hierom is dit(zogenaamde) Khalifaat die aangekondigd werd als Khalifaat van alle moslims, (deze leider) werd aangekondigd als Khalief van de moslims nadat hij de broeders (moslims) in Iraq afslachtte en bij hen deed wat hij deed! Noch hij, noch zijn tegenstanders van de Raafidha zitten op enige vorm van goedheid. Geen van deze partijen wil het goede voor de Islamitische gemeenschap.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Omar Baazmoel

Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats onder de jongeren voor de djihaad in Syrië. Onder hen zijn ook jonge meiden van 15, 16, 17 [jaar] etc. die stiekem vertrekken zonder hun ouders op de hoogte te stellen. Wanneer zij gevraagd worden waarom deze jongeren vertrekken naar Syrië, beweren zij dat het een verplichte hidjrah (emigratie van niet-islamitisch land naar een islamitisch land) is. Ze beweren dat ze de macht hebben over het gebied Aleppo (Arabisch: Halab) en dat ze de shariah (islamitische wetgeving) in dat gebied ingevoerd hebben. Wat is uw advies over hetgeen zij beweren?

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

De uitspraak van één persoon is genoeg in jarh wa ta’diel (bekritiseren en prijzen). Als een groep personen hem bekritiseert en tot innoveerder verklaart is dit voldoende voor de moslim die op zoek is naar de waarheid. Het is voldoende. Wat betreft een persoon van begeerten, niets is voldoende voor hem en hij houdt zich vast aan spinnenwebben.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Jammer genoeg, veel mensen en studenten; het doel van hun kennis en het resultaat van hun verkrijging van kennis is: “Foelaan (die en die) zei,” dat is het! Er is geen twijfel dat de uitspraken van de geleerden hun gewicht hebben in de gezuiverde islamitische wetgeving, gezien zij de ware richters van de mensen naar de leiding zijn. Maar het is verplicht dat jij de bron kent van die geleerde wanneer hij iets zegt. Je stopt niet enkel bij “Foelaan heeft gezegd.”

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Het is verplicht dat jij je inspant in het verkrijgen van kennis. Dat jij het pad van haar mensen bewandelt. Dat jij geduldig bent hierop. En dat jij het juiste pad bewandelt. En wij hebben hier meermaals over gesproken. Geloof me, bij Allaah, indien jij oprecht bent jegens Allaah in jouw verlangen naar het verkrijgen van kennis om Hem -de Majestueuze en Meest Verhevene- te aanbidden op basis van basierah (inzicht, zekere kennis). En om Zijn Religie te steunen, bij Allaah, dan zal Allaah jou succes geven, bij Allaah! En Hij zal jou in jouw tijd zegenen. En zelfs in jouw leeftijd. En dit is niet moeilijk voor Allaah! En de bewijzen zijn er! Dus zeg niet dat [enkel] de Selef (vrome voorgangers) vroeger zo waren. Er zijn nu nog steeds geleerden aanwezig die Allaah heeft gezegend in hun tijd en in hun kennis.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Ik ben er zeker van dat een student van Kennis, die ‘De Drie Fundamenten’ heeft begrepen, als deze persoon werd gestuurd als een uitnodiger naar een Niet-Arabisch land met ‘De Drie Fundamenten’ dan zal hij daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden (in de ogen van de mensen). Dit is iets wat eerder is opgevallen. Als je deze tekst hebt gememoriseerd en hebt begrepen je besteed enige tijd tussen de Afrikanen en Aziaten met het uitleggen van ‘De Drie Fundamenten’ dan zal je daar [zoals] Ibn Taymiyyah worden. Maar alle lof is aan Allaah, hun op die plaatsen zijn nu aan het memoriseren, maar ze hebben iemand nodig om het aan hen uit te leggen. Dus laat hen (d.w.z. de revolutionairen) jou niet naar de afgrond helpen. Laat degenen die niet [oprecht] adviseren jou niet naar de afgrond sturen!

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

“Neem een standpunt van mannen tegenover hem. Hij heeft de mensen van salafiyyah kwaad aangedaan. Er is niemand die meer kwaad doet dan Yahya. Alleen Damaaj is overgebleven [d.w.z. wordt als salafi beschouwd] en alle andere centra zijn onder de voeten [d.w.z. zijn niets] behalve Damaaj. O mijn broeder, wij hebben vele centra en allen bevinden zij zich op salafi manhadj. Zij roepen ernaar op en verdedigen het en allen zijn onder de voeten [volgens Yahya] en niemand vertelt hem ‘je hebt het verkeerd’? [Zij prijzen hem alleen met] an-Naasihoel Amien, an-Naasihoel Amien, dit is geen salafi opvoeding. En dit is niet van de salafi manhadj.

• Shaykhoel-Islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah bin Baaz

De profeet heeft zijn oemmah niet verteld dat het vieren van zijn geboortedag een toegestane zaak is, zodat zij dit gaan doen. Ook heeft hij -vrede en zegeningen over hem- zijn geboortedag gedurende zijn leven nooit gevierd en de metgezellen -moge Allaah tevreden over hen zijn- zijn degene die het meest van hem houden en hebben de meeste kennis over zijn rechten en ook zij vierden deze dag niet. Zowel de rechtgeleide kaliefen als de andere metgezellen deden dit niet. Ook degene die hen met correctheid volgden in de eerste drie beste generaties hebben deze dag niet gevierd. Denk jij dat zij allen onwetend waren over het recht van de profeet of dat zij hierin tekort kwamen, tot degene die na hen kwamen deze tekortkoming aan het licht hebben gesteld en zijn recht compleet hebben gemaakt? Neen, bij Allaah, dit zegt geen weldenkend persoon die de positie van de metgezellen en die hen op het juiste pad hebben gevolgd kent!

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin ‘Ali bin Ibraahiem al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi’ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe’aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd word dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn.

E-mail nieuwsbrief