SEKTEN EN GROEPERINGEN

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

De uitspraak van één persoon is genoeg in jarh wa ta’diel (bekritiseren en prijzen). Als een groep personen hem bekritiseert en tot innoveerder verklaart is dit voldoende voor de moslim die op zoek is naar de waarheid. Het is voldoende. Wat betreft een persoon van begeerten, niets is voldoende voor hem en hij houdt zich vast aan spinnenwebben.

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

“Neem een standpunt van mannen tegenover hem. Hij heeft de mensen van salafiyyah kwaad aangedaan. Er is niemand die meer kwaad doet dan Yahya. Alleen Damaaj is overgebleven [d.w.z. wordt als salafi beschouwd] en alle andere centra zijn onder de voeten [d.w.z. zijn niets] behalve Damaaj. O mijn broeder, wij hebben vele centra en allen bevinden zij zich op salafi manhadj. Zij roepen ernaar op en verdedigen het en allen zijn onder de voeten [volgens Yahya] en niemand vertelt hem ‘je hebt het verkeerd’? [Zij prijzen hem alleen met] an-Naasihoel Amien, an-Naasihoel Amien, dit is geen salafi opvoeding. En dit is niet van de salafi manhadj.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahiem al-Boekhaarie

En wat betreft het bidden voor hem, zoals ze zeggen het gebed van Gaa’ib (gebed voor een afwezige persoon), dan zien we dit niet [als correct]. We zien niet (we geloven niet) dat mensen moeten worden opgeroepen om voor hem te bidden. Als sommige mensen voor hem hebben gebeden op sommige plaatsen door zijn familie en dergelijke, dat is voor hen (om het te doen als zij willen). Wat betreft het oproepen van mensen om voor hem te bidden, dan: neen. Het gebed voor een persoon die afwezig is heeft voorwaarden.

E-mail nieuwsbrief