Omgangsvormen

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

De kinderen dienen de [islamitische] regels met de daarbij behorende bewijsvoering te leren…

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

De eerste vraag: Indien men sommige momayyi’ien (degenen die de valsheid met de waarheid versmelten) van de selefie methodologie adviseert om niet te zitten met de groeperingen zoals al-ikhwaan al-moslimien (moslimbroederschap) en at-tabliegh, dan beweren ze dat deze methodologie de methodologie van de edele geleerde ibn Baaz is; het zitten met alle mensen. Is dit de methodologie van shaykh ibn Baaz -moge Allaah hem genadig zijn-?

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

Vraag: Nobele shaykh Ahmed bin Yahyaa an-Nadjmie , moge Allaah u behouden. Wij verlangen dat u de volgende zaak aan ons verduidelijkt: wat is uw mening over de uitspraak van sommige jongeren: ‘Ik aanvaard van niemand de uitspraak dat die-en-die een innoveerder of hizbie is tot ik het van hemzelf heb gehoord [dat hij deze uitspraken heeft gedaan waardoor hij tot hizbie of innoveerder is verklaard]’?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

Vraag: BaarakAllaaho fiekom edele shaykh. Deze persoon vraagt: Als iemand me ergens over vraagt waar ik niet over wil praten, is het dan toegestaan om ‘Allaahoe a’lam’ te antwoorden?

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Vraag: O edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Een jongeman sluit vriendschappen met veel mensen. Naar welke eigenschappen moet hij op zoek gaan in een vriend?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Ik ga samen met mijn dochtertjes van vijf en zeven jaar oud de badkamer in, om hen te helpen hun haren te wassen. Ben ik zondig als ik hun ‘awrah zie?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraag: Morgen is het zondag, overeenkomstig met de 14e van februari[1], wat in het Westen bekend staat als Valentijnsdag -waarover u gesproken heeft soebhaanallaah-. Sommigen vanonder onze jongemannen en –dames zijn in de verleiding gebracht door deze feestdag. Heeft u een woord van advies hieromtrent?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede geven. Hoe maken we onderscheid tussen de afkeurenswaardige stilte omtrent fitan (m.v. van fitnah) en de prijzenswaardige [stilte in de vorm van het] zich niet bezighouden ermee?

• Shaykh Al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Iemand die blij is met de val van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van verderf op de aarde, ook al is degene die hem gepakt heeft een ongelovige; wordt dit gezien als (een vorm van) trouw tonen aan de ongelovigen?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah goed zijn jegens u. Deze vraagsteller zegt: “O nobele Shaykh, moge Allaah u behouden. De laatste tijd vindt het beledigen van de Profeet ﷺ herhaaldelijk en op verschillende manieren plaats; door middel van films, kranten of andere zaken. De vraag is; wat is het Islamitisch standpunt tegenover deze beledigingen?” En vervolgens zegt hij: “En wat is de regelgeving over het tonen van woede en wraak voor de Profeet ﷺ door middel van demonstraties?”

E-mail nieuwsbrief