Omgangsvormen

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: O nobele shaykh, wat is de regelgeving met betrekking tot [het geven van] ‘Ied cadeaus?

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat is de regelgeving met betrekking tot het specifiëren van het bezoeken van familie en vrienden tijdens de dag van ‘Ied?

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie
 • Shaykh al-‘Allaamah Ahmad ibn Yahyaa an-Nadjmie

En velen vergezellen de mensen van innovatie met het argument dat zij hen van profijt voorzien. Oh mijn broeder, zij hebben geen profijt gehaald uit de geleerden, hoe kunnen zij dan profijt uit jou halen?! Zij verwerpen de uitspraken van shaykh ibn Baaz, shaykh al-Albaani, shaykh ibn ‘Othaymien en anderen van de imaams van Islaam en zij accepteren wel van jou?! Dit is een waanbeeld, voorwaar 99% kans dat jij zal eindigen als één van hun volgelingen.

• Shaykh Abdoes-Salaam ibn Boerdjis Aale ‘Abdel-Kariem

Dus indien de moslim geen goedheid van jou krijgt, hou dan tenminste jouw schade weg van hem. Voorwaar, de manieren waarop er schade berokkent wordt aan de moslims, verspreidt en vermeerdert zich, en raakt beetje bij beetje verspreid. Elke dag komt er een schadetoedracht aan de moslims naar buiten, wat veroorzaakt wordt door sommigen die zich toeschrijven aan het geloof en de broederschap in de religie. Tot de grootste schade behoort de beschadiging van de gelovige door hem te beschuldigen en toe te schrijven aan hem wat hem ten schande brengt voor de mensen, met valsheid en leugens. Het is authentiek overgeleverd van aboe ad-Dardaa -moge Allaah tevreden zijn met hem- dat hij zei: “Elke persoon die over een moslim een woord laat verspreiden waarvan hij onschuldig is, om hem daarmee ten schande te brengen, dan is het een recht op Allaah om hem daarmee te bestraffen in het Hellevuur totdat hij verwezenlijkt wat hij gezegd heeft.”

• Shaykh Mohammed ibn Sa’ied Raslaan

De tong zou stil moeten blijven betreffende hem op sommige momenten en spreken op andere momenten. Wat betreft de stilte, er zou gezwegen moeten worden over zijn tekortkomingen zowel in zijn aanwezigheid als in zijn afwezigheid. Je zou hem niet moeten bekritiseren, geen ruzie moeten maken en twisten met hem, en je zou hem geen vragen moeten stellen over zaken waarvan hij het haat dat ze bekend worden. Hij vraagt hem niet waar hij heen gaat wanneer hij hem tegenkomt omdat hij misschien dit niet wil vertellen aan iemand. Onthul zijn geheimen niet zelfs als je later onenigheid met hem hebt. Ook, beledig zijn geliefden en familie niet en vertel hem niet als anderen hem beledigen.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

O moslims! Allah -tabaraka wa ta’alaa- heeft het verboden dat jij roddelt. Dus pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Want waarlijk het is het eten van het vlees van mensen! Allah vergelijkt roddelen met een voorbeeld dat de slechtheid weergeeft; het eten van het vlees van de dode broeder. Is er iets verschrikkelijker of verachtelijker dan iemand die het lijk van zijn broeder neemt, er stukken van snijdt, en het opeet? Kun je je voorstellen dat iemand dit doet? Alleen degene die roddelt, die is hiertoe in staat!

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Zit en roep jezelf ter verantwoording o broeder! Het is verplicht dat wij deze slechte karaktereigenschappen achterwege laten. Dus wat is het correcte? Wat is het alternatief? De Soennah -en alle Lof zij aan Allaah- is onfeilbaar. En daarom hebben de geleerden zorg gedragen om aandacht te schenken aan deze edele karaktereigenschappen en te waarschuwen voor het tegenovergestelde door middel van boeken en schrijfwerken. In de Sahieh van Imaam al-Boekhaari bevindt zich Kitaab al-Adab, Kitaab ar-Riqaaq, en andere. Sterker nog, Imaam al-Boekhaarie heeft een apart boek geschreven [genaamd] al-Adab al-Moefrad. Juist? Kijk, o broeder, kijk naar en lees deze karaktereigenschappen en profetische manieren.

• Shaykh Soelaymaan ibn Saliemoellaah ar-Roehaylie

Vraagsteller: Assalaamoe Alaykoem Warahmatoellaah

Shaykh: Wa alaykoemoe Assalaam Warahmatoellaahi Wabarakaatoehoe

Vraagsteller: Shaykh Soelaymaan ar-Rohaylie?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Hayaakoem Allaah shaykh, u spreekt met Mohammed bin Khalifa uit Nederland

Shaykh: Hayaak Allaah

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: Tweede vraag o Shaykh; een broeder heeft een hond gekocht vóórdat hij begon met praktiseren. Nu weet hij niet wat hij met deze hond moet doen, hij heeft hem momenteel als bewaker neergezet buiten zijn huis.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen. Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie!

E-mail nieuwsbrief