Omgangsvormen

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn ‘Abdel-‘Aziez Aale Shaykh

Dus dit advies o gelovige is een geweldig advies! Als je iemand ziet die vervallen is in een zonde, moet je werken om hem te helpen! En als we -o broeders- kijken naar onze tijd dan zien we dat velen gehoord hebben over mensen die in zonden vervallen zijn. Dus zie je hem zeggen die en die heeft die zonde begaan en deze gaat naar daar en reist naar daar en doet dit en dat…en met dit gezin is dit en dat gebeurd, en zie je hem hard bekritiseren en beledigen en het kan zelfs zo zijn dat hij ze belachelijk maakt we zoeken onze toevlucht bij Allaah! En als je hem vraagt wat heb je gedaan voor jouw broeders zodat ze deze zonden verlaten? Dan zie je hem zeggen: ik heb niets gedaan.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Het kijken naar wedstrijden heeft in werkelijkheid vele gevaren, onder andere:

1. Tijdsverspilling. Je zult zien dat degenen die hiermee beproefd zijn, zich er volledig in op laten gaan. Zo erg zelfs dat veel van zijn tijd verloren gaat, wellicht verliest hij het gemeenschappelijk gebed of verliest hij het gebed op haar vast gestelde tijdstip.

2. Het kijken naar mensen die de helft van hun dijen ontbloten. De dij wordt gezien als ‘awrah door de meerderheid van de mensen van kennis. Wij zijn van mening dat het haraam is voor de jeugd om een deel van hun dij te laten zien en al helemaal wanneer dit ver boven de knie is.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer [jullie] nu, er is een taalgebruik die de Selefies verdeelt: “Hij is extreem (hard)”, “hij is te soepel”. En de mensen van innovaties nemen dit over om de Selefies tegen elkaar op te zetten. Ik adviseer de Selefies waar zij zich ook bevinden dat zij de methodiek van de Selef en de standpunten van de Selef bestuderen zodat zij verenigd worden op deze methodiek. En [ik adviseer] dat zij stoppen met het geven van bijnamen aan elkaar en het spreken over nutteloze zaken (al-qiel wal-qaal). En dat zij overeenkomen om gezamenlijk in één rij te staan in de strijd tegen de innovaties door middel van bewijs, kennis en verduidelijking.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie

Van onder de mensen van bid’ah is hij wie verborgen is. Als hij verborgen is dan dien je achter hem te bidden en wanneer zijn innovatie voor jou duidelijk wordt dan dien jij hem de waarheid te verduidelijken. Als zijn bid’ah onder kufr valt en hij volhardt in deze bid’ah bidt dan niet achter hem want nadat het bewijs wordt gevestigd tegen hem dan is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah mukaffirah (buiten de islaam tredend) is. [Bijvoorbeeld] hij
maakt dua naar een ander dan Allaah, slacht voor een ander dan Allaah, zoekt hulp bij anderen dan Allaah en ontkent de eigenschappen [van Allaah].

E-mail nieuwsbrief