ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Maar wat betreft Houd jullie vast aan de sawaad al-a’dham, als dit [tenminste] authentiek overgeleverd is van de Profeet -Moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn -, deze groep zijn de moslims die zich stevig vasthouden aan de waarheid, want het woord is “A’dham” (groot in kracht en macht) en niet “akthar” (meeste). [Het betekent] wel de grote qua positie, en de grote in positie zijn zij wiens uitspraak overeenkomen met het Boek van Allaah en de Soennaah van zijn boodschapper -moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn-.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En Allaah moet alleen aanbeden worden zoals Hij gelegaliseerd heeft en Hij heeft Zijn Boodschappers gezonden om aan de mensen te verduidelijken wat Hij gelegaliseerd heeft aan Zijn dienaren omdat het aanbidden van Allaah met iets anders dan wat Hij gelegaliseerd heeft ongefundeerd is. En Hij liet een einde komen aan de Boodschappers met Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ en Hij heeft de mensheid bevolen om hem te volgen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn ‘Abdel-‘Aziez Aale Shaykh

Dus dit advies o gelovige is een geweldig advies! Als je iemand ziet die vervallen is in een zonde, moet je werken om hem te helpen! En als we -o broeders- kijken naar onze tijd dan zien we dat velen gehoord hebben over mensen die in zonden vervallen zijn. Dus zie je hem zeggen die en die heeft die zonde begaan en deze gaat naar daar en reist naar daar en doet dit en dat…en met dit gezin is dit en dat gebeurd, en zie je hem hard bekritiseren en beledigen en het kan zelfs zo zijn dat hij ze belachelijk maakt we zoeken onze toevlucht bij Allaah! En als je hem vraagt wat heb je gedaan voor jouw broeders zodat ze deze zonden verlaten? Dan zie je hem zeggen: ik heb niets gedaan.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

De grootste aanleidingen zijn: dat je jouw Heer vreest door middel van Hem te gehoorzamen, het verlaten van zonden, oprechte intentie voor Hem alleen, het vragen aan Hem van berouw, hulp en succes. Vervolgens de concentratie op lessen en het bespreken ervan, het besparen van de tijd, dit is een van de grootste aanleidingen. Ook tot de aanleidingen behoort het bespreken [van kennis] met jouw medestudenten en gebrand zijn op profijten zodat de kennis vast blijft zitten.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de grote vorm van shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie en is dit een aanleiding tot shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Djalla-.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Het kijken naar wedstrijden heeft in werkelijkheid vele gevaren, onder andere:

1. Tijdsverspilling. Je zult zien dat degenen die hiermee beproefd zijn, zich er volledig in op laten gaan. Zo erg zelfs dat veel van zijn tijd verloren gaat, wellicht verliest hij het gemeenschappelijk gebed of verliest hij het gebed op haar vast gestelde tijdstip.

2. Het kijken naar mensen die de helft van hun dijen ontbloten. De dij wordt gezien als ‘awrah door de meerderheid van de mensen van kennis. Wij zijn van mening dat het haraam is voor de jeugd om een deel van hun dij te laten zien en al helemaal wanneer dit ver boven de knie is.

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer [jullie] nu, er is een taalgebruik die de Selefies verdeelt: “Hij is extreem (hard)”, “hij is te soepel”. En de mensen van innovaties nemen dit over om de Selefies tegen elkaar op te zetten. Ik adviseer de Selefies waar zij zich ook bevinden dat zij de methodiek van de Selef en de standpunten van de Selef bestuderen zodat zij verenigd worden op deze methodiek. En [ik adviseer] dat zij stoppen met het geven van bijnamen aan elkaar en het spreken over nutteloze zaken (al-qiel wal-qaal). En dat zij overeenkomen om gezamenlijk in één rij te staan in de strijd tegen de innovaties door middel van bewijs, kennis en verduidelijking.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

De vrouw behoort schaamtevolle kleding te dragen en zij moet niets tonen in het bijzijn van vrouwen of haar mahaarim, behalve wat gewoonlijk is om te ontbloten, zolang hier geen fitna in zit.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het is niet toegestaan voor een vrouw om te mengen met niet-mahaarim en met hen aan één tafel te zitten en te eten omdat dit fitnah kan veroorzaken onder hen en kan leiden naar immorele daden.

E-mail nieuwsbrief