ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel

Het uitnodigen van hen (innoveerders) moet door specifieke mensen gebeuren. Kijk bijvoorbeeld naar de artsen; niet elke arts kan elke ziekte verhelpen. Elke arts is gespecialiseerd in een specifieke ziekte. Een algemene arts of een tandarts is niet bevoegd om bijvoorbeeld aids, cholera of kanker te behandelen. Het zitten met de mensen van innovatie is een zeer gevaarlijke kwestie!

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is het bindend voor iedereen die deze berichten ontvangt om ze te verloochenen en ertegen te waarschuwen en te waarschuwen tegen degenen die erachter zitten (de schrijvers ervan). Want waarlijk zij zijn vijanden van de Soennah en vijanden van de oemmah (de islamitische gemeenschap). Ook al verbergen zij zich achter mobiele telefoons, zij kunnen zich nooit verbergen voor Allaah de Verhevene.

• Shaykh al-‘Allaamah ‘Abdoel-Mohsin al-‘Abbaad

Al-marfoo’ is datgene wat toegeschreven wordt aan de Profeet -salla Allahoe alayhie wa sallam- door een verklaring of als oordeel van een uitspraak, handeling of stilzwijgende instemming. Deze bestaat uit zes soorten want elke van de uitspraak, handeling en stilzwijgende instemming zijn marfoo’ door een verklaring of oordeel.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De invloed van Tawhied -d.w.z.; het aanbidden van Allaah alleen in dit leven- is verduidelijkt door Allaah door Zijn uitspraak: {En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst die Hij voor hen behaagde zeker bevestigt, en dat Hij voor hen na hun vrees [door] veiligheid vervangt. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.} [an-Noer(24): 55]

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Maar wat betreft Houd jullie vast aan de sawaad al-a’dham, als dit [tenminste] authentiek overgeleverd is van de Profeet -Moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn -, deze groep zijn de moslims die zich stevig vasthouden aan de waarheid, want het woord is “A’dham” (groot in kracht en macht) en niet “akthar” (meeste). [Het betekent] wel de grote qua positie, en de grote in positie zijn zij wiens uitspraak overeenkomen met het Boek van Allaah en de Soennaah van zijn boodschapper -moge Allaah’s vrede en zegeningen over hem zijn-.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En Allaah moet alleen aanbeden worden zoals Hij gelegaliseerd heeft en Hij heeft Zijn Boodschappers gezonden om aan de mensen te verduidelijken wat Hij gelegaliseerd heeft aan Zijn dienaren omdat het aanbidden van Allaah met iets anders dan wat Hij gelegaliseerd heeft ongefundeerd is. En Hij liet een einde komen aan de Boodschappers met Zijn Boodschapper Mohammed ﷺ en Hij heeft de mensheid bevolen om hem te volgen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn ‘Abdel-‘Aziez Aale Shaykh

Dus dit advies o gelovige is een geweldig advies! Als je iemand ziet die vervallen is in een zonde, moet je werken om hem te helpen! En als we -o broeders- kijken naar onze tijd dan zien we dat velen gehoord hebben over mensen die in zonden vervallen zijn. Dus zie je hem zeggen die en die heeft die zonde begaan en deze gaat naar daar en reist naar daar en doet dit en dat…en met dit gezin is dit en dat gebeurd, en zie je hem hard bekritiseren en beledigen en het kan zelfs zo zijn dat hij ze belachelijk maakt we zoeken onze toevlucht bij Allaah! En als je hem vraagt wat heb je gedaan voor jouw broeders zodat ze deze zonden verlaten? Dan zie je hem zeggen: ik heb niets gedaan.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

De grootste aanleidingen zijn: dat je jouw Heer vreest door middel van Hem te gehoorzamen, het verlaten van zonden, oprechte intentie voor Hem alleen, het vragen aan Hem van berouw, hulp en succes. Vervolgens de concentratie op lessen en het bespreken ervan, het besparen van de tijd, dit is een van de grootste aanleidingen. Ook tot de aanleidingen behoort het bespreken [van kennis] met jouw medestudenten en gebrand zijn op profijten zodat de kennis vast blijft zitten.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de grote vorm van shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie en is dit een aanleiding tot shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Djalla-.

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Het kijken naar wedstrijden heeft in werkelijkheid vele gevaren, onder andere:

1. Tijdsverspilling. Je zult zien dat degenen die hiermee beproefd zijn, zich er volledig in op laten gaan. Zo erg zelfs dat veel van zijn tijd verloren gaat, wellicht verliest hij het gemeenschappelijk gebed of verliest hij het gebed op haar vast gestelde tijdstip.

2. Het kijken naar mensen die de helft van hun dijen ontbloten. De dij wordt gezien als ‘awrah door de meerderheid van de mensen van kennis. Wij zijn van mening dat het haraam is voor de jeugd om een deel van hun dij te laten zien en al helemaal wanneer dit ver boven de knie is.

E-mail nieuwsbrief