ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Het is strikt verboden om godslasterende of losbandige grappen te vertellen.

• Shaykh Falaah ibn Ismaa’iel al-Mandakar

Zoals ibn Sireen zei ‘Wij zeiden: noem ons jullie mannen.’ Hiermee werd bedoeld dat bekend moest zijn van wie zij overgeleverd hadden. Zo wisten zij naar wie zij konden luisteren en [van wie zij konden] accepteren en van wie zij weigerden [overleveringen van aan te nemen] en niet naar luisterden. Als dit het geval was in hun tijd dan heeft onze tijd nog meer prioriteit [om dit te doen]. Een persoon moet vaststellen naar wie hij luistert, alsook degene van wie hij [werken] leest, van wie hij [kennis] neemt en [het werk] dat hij uitvaardigt en met wie hij zit.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatoe naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen maar wat betreft de overige groeperingen dan zijn zij in het hellevuur en tot Allaah wordt de toevlucht gezocht. Dus al-firqatoe naajiyah zij zijn ahloe soennah wal jamaa’ah in elke tijd, beginnend bij de boodschapper -Salla Allaahoe ‘Alaihi wa sallam- en zijn metgezellen en eindigend bij de laatsten van deze Oemmah al-Mohammadiyah.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-Mohsin bin Hamad al-‘Abbaad

De mens neemt niets van zulke zaken die zich voordoen op onwettige feesten. Het is aan hem om degenen die dit doen te adviseren om het niet te doen. Een vrijgevigheid (sadaqah) wordt gegeven in vele tijden en dit is niet gebonden aan een specifieke tijd wanneer deze tijd niet expliciet in de soennah wordt vermeld. Dit is van de vernieuwde en geïnnoveerde zaken die geïntroduceerd zijn door de mensen na de derde eeuw van de islamitische jaartelling, aan het begin van de vierde eeuw. Waarlijk, de innovatie van de geboortefeesten vond pas plaats na de vierde eeuw. Wat betreft de eerste drie eeuwen daar bestond niet iets wat mawlied [an-nabawie] heet.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Er wordt geen aandacht besteed aan het geschreeuw dat afkomstig is van sommigen van onder de onwetenden, dat roddel en laster bevat, tegen deze deugdzame en gerespecteerde Shaykh. Er wordt geen aandacht besteed aan dit soort roddel en laster. Dit is de handelswijze van Allah met Zijn schepping, dat de studenten van kennis en geleerden benijd worden, vooral door sommige van de onwetenden die niet de criteria beheersen om de ware selefie methodiek
te kennen.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Ik adviseer mijzelf en mijn broeders van ahloe soennah dat zij niet deelnemen hieraan, in hun huizen blijven en ver verwijderd blijven van fitan. Wanneer iemand hen aanvalt dan moeten zij zichzelf verdedigen. Maar dat zij zich gaan mengen in deze opstanden, wat het onrecht ook is en wat de situatie ook is, dit is iets wat de wetgeving niet goedkeurt. Wel behoort dit tot de grondslagen van de zionistische vrijmetselarij.

• Shaykh al-‘Allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Als een persoon in een van de daden van grote shirk is gevallen zoals de vragensteller vertelt heeft [zoals daden] van het aanroepen van de graven om zo profijt te verwachten of kwaad te weren, of een belofte afleggen [in de naam van dode] dan is hij daardoor afvallig geworden van de islaam! En wanneer hij spijt heeft van deze gevaarlijke daden [van ongeloof] en terugkeert naar zijn islaam, dan moet hij verplicht opnieuw de shahaadatayn (de twee geloofsgetuigenissen) uitspreken.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Als het kwaad aanwezig is dan zijn er veel mensen die dit liefhebben. Slechts weinig mensen die hier voor oppassen. Als het kwaad aanwezig is dan verzamelen de mensen zich hierbij, behalve met wie Allaah barmhartig is. Tovenarij (sihr) is ongeloof in Allaah -‘Azza wa Djalla – en het is niet toegestaan om te kijken of te luisteren naar deze zenders.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn. Dit is een vraagsteller uit Nederland en zijn vraag is herhaaldelijk binnengekomen. Hij zegt: “Wat is uw uitspraak over het spelen van voetbal met ongelovigen omwille van het uitnodigen naar Allaah.”

E-mail nieuwsbrief