Category: Qoraan

De volgorde respecteren van de wodoe

• Shaykh al-'allaamah Abdoerrahmaan as-Sa'die Shaykh al-'allaamah Abdoerrahmaan ibn Naasir as-Sa'die at-Tamiemie (1889–1956) zei in zijn boek over de uitleg van de Qor-aan “Taysier al-Kariem ar-Rahmaan...

Het vergezellen van de vromen heeft een geweldig profijt

• Shaykh al-'allaamah Mohammed al-Amien ash-Shanqietie En weet, dat het feit dat Allaah – bij het noemen van de situatie van de jongeren in de grot...

Bewijs voor het legitieme leiderschap van Aboe Bakr

• Shaykh al-'allaamah Mohammed al-Amien ash-Shanqietie Het bewijs voor het legitieme leiderschap van Aboe Bakr as-Siddieq (de waarachtige) - moge Allaah tevreden zijn met hem -...

Uitleg van soerah al-Moetaffifien [deel 1]

• Shaykh al-'allaamah Mohammed ibn Saalih al-'Oethaymien {Wee aan al Moetaffifien. Degenen die wanneer zij mensen voor zich laten wegen de volle maat eisen. Maar...

Een aantal profijten uit soerah al-Faatiha

• Shaykhoel-islaam Mohammed ibn 'Abdel-Wahhaab {In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer,...