Sierah

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam at-Tirmidie: Hij is Aboe ‘Iesaa Mohammed ibn ‘Iesaa ibn Sawrah as-Soelamie at-Tirmidie.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam Aboe Dawoed: Hij is Soelaymaan ibn al-Ash’ath ibn Ishaaq al-Azdie as-Sidjiestaanie.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam an-Nasaa-ie: Hij is Aboe ‘Abdirrahmaan Ahmad ibn Shoe’ayb ibn ‘Ali an-Nasaa-ie, of er wordt gezegd an-Nasawi, wat een toeschrijving is aan Nasaa (Nisaa), een bekende stad gelegen in Khorasaan.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam Moeslim: Hij is Aboe al-Hoesayn Moeslim ibn al-Hadjaadj ibn Moeslim al-Qoeshayrie an-Naysaaboerie, geboren in het jaar 204H te Neysaaboer (Iran).

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Imaam al-Boekhaarie: Hij is Aboe ‘Abdillaah Mohammed ibn Ismaa’iel ibn Ibrahiem ibn al-Moeghierah ibn Bardizbah al-Djo’fie -hun meester- die van Perzische afkomst is.

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Vraagsteller:

Bij ons zijn er [personen] die slecht spreken over shaykh ‘Obayd al-Djaabirie.

Antwoord:

Hebben jullie gehoord van ‘Obayd al-Djaabirie? Onze vriend en broeder, een edele man, hij is blind en hij is van de geleerden van de gemeenschap. En de persoon die slecht over hem spreekt is een zielige, onwetende persoon.

Let op je tong! Houd je tong in bedwang, o mens! Laat hem je niet bijten want hij is een slang! Hoeveel personen zijn in het graf terechtgekomen vanwege hun tong, terwijl de dapperen vreesden om hen tegen te komen.

Is dat niet zo?

De Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallaam- zei tegen Moe’aad¹:

َ أمسِكْ عليكَ لسانَكَ
Houd je tong in bedwang!

Hij spreekt slecht over de mensen…O Allaah, bescherm onze tongen. Bij Allaah ik wil geen namen noemen. Ik vraag Allaah dat Hij ons vergeeft. Wat betreft het slecht spreken over shaykh ‘Obayd; dit is fout. Let op jezelf en je eigen zonden. Heb je geen zonden? Heb je geen fouten? Je wil je goede daden weggeven aan de mensen?! Maa shaa-a Allaah, hij wil de mensen zijn goede daden geven. Hij is failliet, failliet, failliet! Heeft de Profeet – sallallaaho ‘alayhie wa sallaam – ‘Hij is failliet’ gezegd of niet!? Ik vraag Allaah dat Hij mij en jullie vergeeft. Ik vraag Allaah om vergiffenis.

¹: Met deze bewoording overgeleverd door ‘Oqbah ibn ‘Aamir in plaats van Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in at-Targhieb wa Tarhieb #3331. Met een andere bewoording overgeleverd door Moe’aad ibn Djabal. Authentiek verklaard door shaykh al-Albaanie in Sahieh al-Djaami’ #5136.

Bron: Vraag en antwoorden met Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien: Vraag 19

• Shaykh ‘Aboer-Rahmaan Mohyie ad-Dien

Shaykh al-Albaanie! En wat doet jou weten wie shaykh al-Albaanie is! Onze shaykh en onze imaam! Wij hebben onder hem gestudeerd. Hij was een overblijfsel van as-selef as-saalih (de vrome voorgangers) – moge Allaah tevreden over hen zijn -. Allaah heeft hem geweldig succes geschonken. Hij is de mohaddith (hadiethgeleerde) van deze tijd en hij is een hernieuwer van de religie. Schrijf [dit] op!

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Shaykh al-‘allaamah Mohammed bin Haadie al-Madkhalie: “Ja, hij was mijn scriptiebegeleider tijdens mijn doctoraal scriptie, en wat een goede man is hij. Hij is een selefie, edele persoon, houdt van de soennah en nodigt ernaar uit, haat innovaties en bestrijdt die en waarschuwt ertegen. Dit is wat ik van hem ken vanaf ongeveer 25 jaar terug. Dus wat een goede man is hij en ik ken alleen het goede over hem.”

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Er wordt geen aandacht besteed aan het geschreeuw dat afkomstig is van sommigen van onder de onwetenden, dat roddel en laster bevat, tegen deze deugdzame en gerespecteerde Shaykh. Er wordt geen aandacht besteed aan dit soort roddel en laster. Dit is de handelswijze van Allah met Zijn schepping, dat de studenten van kennis en geleerden benijd worden, vooral door sommige van de onwetenden die niet de criteria beheersen om de ware selefie methodiek
te kennen.

E-mail nieuwsbrief