De correcte geloofsovertuiging

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatoe naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen maar wat betreft de overige groeperingen dan zijn zij in het hellevuur en tot Allaah wordt de toevlucht gezocht. Dus al-firqatoe naajiyah zij zijn ahloe soennah wal jamaa’ah in elke tijd, beginnend bij de boodschapper -Salla Allaahoe ‘Alaihi wa sallam- en zijn metgezellen en eindigend bij de laatsten van deze Oemmah al-Mohammadiyah.

By 

E-mail nieuwsbrief