HomeLezingenAboe Sirin Yoesuf (Lezingen)De gunsten van het reciteren van de Qor-aan

De gunsten van het reciteren van de Qor-aan