De plicht van de moslim jegens de fouten van zijn broeders

• Shaykh Abdoes-Salaam ibn Boerdjis Aale ‘Abdel-Kariem

Dus indien de moslim geen goedheid van jou krijgt, hou dan tenminste jouw schade weg van hem. Voorwaar, de manieren waarop er schade berokkent wordt aan de moslims, verspreidt en vermeerdert zich, en raakt beetje bij beetje verspreid. Elke dag komt er een schadetoedracht aan de moslims naar buiten, wat veroorzaakt wordt door sommigen die zich toeschrijven aan het geloof en de broederschap in de religie. Tot de grootste schade behoort de beschadiging van de gelovige door hem te beschuldigen en toe te schrijven aan hem wat hem ten schande brengt voor de mensen, met valsheid en leugens. Het is authentiek overgeleverd van aboe ad-Dardaa -moge Allaah tevreden zijn met hem- dat hij zei: “Elke persoon die over een moslim een woord laat verspreiden waarvan hij onschuldig is, om hem daarmee ten schande te brengen, dan is het een recht op Allaah om hem daarmee te bestraffen in het Hellevuur totdat hij verwezenlijkt wat hij gezegd heeft.”

By 

E-mail nieuwsbrief