Het bidden van het dodengebed voor Osama bin Laden

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahiem al-Boekhaarie

En wat betreft het bidden voor hem, zoals ze zeggen het gebed van Gaa’ib (gebed voor een afwezige persoon), dan zien we dit niet [als correct]. We zien niet (we geloven niet) dat mensen moeten worden opgeroepen om voor hem te bidden. Als sommige mensen voor hem hebben gebeden op sommige plaatsen door zijn familie en dergelijke, dat is voor hen (om het te doen als zij willen). Wat betreft het oproepen van mensen om voor hem te bidden, dan: neen. Het gebed voor een persoon die afwezig is heeft voorwaarden.

By 

E-mail nieuwsbrief