Het gebruiken van het woordje “als”

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

De Profeet ﷺ informeerde dus dat als hij geweten had dat deze zaak plaats zou vinden onder de sahaaba (metgezellen) dan had hij het slachtdier niet meegebracht en zijn staat van Ihraam beëindigd, en dit is wat duidelijk is voor mij. Sommigen zeiden dat dit was vanuit het oogpunt ‘het wensen’, alsof hij gezegd zou hebben: ‘Als ik maar van tevoren had geweten wat ik later wist zodat ik het slachtdier niet meegenomen had.’ Hoe dan ook, wat duidelijk is, is dat hij slechts informeerde [wat hij anders gedaan zou hebben als hij het vooraf had geweten] op basis van wat hij zag van de sahaaba. De Profeet ﷺ wenst niet een zaak waarvan het tegengestelde voorbeschikt is door Allah.

By 

E-mail nieuwsbrief