Het oordeel over het aanroepen van de engelen

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab’ah! Neem het! Of “O Jinn van de middagtijd! Neem het.” Of “O Jinn van dat en dat volk” of “O Jinn van het land van die en die persoon”. Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt “O Engelen wek mij” of “bescherm mij” dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt “O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me” of “wek me” dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

By 

E-mail nieuwsbrief