HomeManhadj (Methodologie)AlgemeenHet oordeel over het bidden in de moskeeën van...

Het oordeel over het bidden in de moskeeën van de innoveerders

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat is het oordeel over het bidden in de Masjid (moskee) van Ahloel-Bid’ah (de mensen van innovatie)? En hoe verricht ik het gebed als er geen Masjid van Ahloes-Soennah is in mijn dorp, en is het gebed geldig als ik dit verricht met mijn vrouw in mijn huis?

Antwoord:
Nee, als er een Masjid is dan dien je daar te bidden, ook al is dat met Ahloel-Bid’ah. Ibn ‘Omar -radiallaaho ‘anhoe- verrichtte het gebed achter Najdah, iemand van de Khawaaridj, en al-Boekhaarie heeft dit aangehaald als bewijs. De djamaa’ah (het gemeenschappelijk gebed) is een belangrijke kwestie, men dient deze niet te verlaten omwille van een zaak als deze. Bovendien, tot Ahloel-Bid’ah behoren zij wiens innovatie verborgen is.

Dus als hij (zijn innovatie) verborgen is, bid dan achter hem. En als het duidelijk wordt voor jou dat hij een innoveerder is, maak dan de waarheid duidelijk aan hem. Als zijn bid’ah (innovatie) het niveau van ongeloof bereikt, en hij volhardt op deze bid’ah, bid dan niet achter hem. Want nadat het bewijs gevestigd is tegen hem, is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah het niveau van ongeloof bereikt, zoals het aanroepen (doe’aa) van een ander dan Allaah, het slachten voor een ander dan Allaah, het zoeken van hulp (in tijden van nood) bij een ander dan Allaah en het ontkennen van de Eigenschappen (van Allaah). Hij heeft iets van innovaties die het niveau van ongeloof bereiken, en jij hebt met hem gedebatteerd (hierover) en je hebt de waarheid uit de Woorden van Allaah, de woorden van Zijn Profeet en de woorden van de Selef verduidelijkt aan hem, waarop hij nog steeds volhardt hierop en koppig is, bid dan niet achter hem.

Maar als hij (zijn innovatie) verborgen is en hij heeft niks van innovaties die het niveau van ongeloof en dwaling bereiken, bid dan achter hem.

Bron: http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=276