HomeArtikelenHet oordeel over verzekeringen

Het oordeel over verzekeringen

Shaykh Soelaymaan ar-Roehaylie 

Vraag:

Moge Allaah u zegenen, wat is het oordeel over een zorgverzekering?

Antwoord:

Een zorgverzekering en iedere vorm van verzekering die als doel heeft om winst te behalen – het is dus een verzekering bedoelt voor handel die verboden is. Is in strijd met de grondbeginselen van de islamitische regelgevingen (shar’iah), omdat het bedrog en het onrechtmatig consumeren van andermans bezittingen bevat.
Er is bijvoorbeeld een bedrijf dat zorgverzekeringen aanbiedt en zegt: ‘Betaal 1.000 [Saoedische] Riyal per jaar, in ruil voor een zorgverzekering.’ Het kan zo zijn dat deze persoon niet ziek wordt gedurende dit jaar. Dus het bedrijf consumeert zijn geld onrechtmatig. Het kan ook voorkomen dat hij een behandeling nodig heeft van 50.000 [Riyal], dus consumeert hij [in dit geval] het geld van het bedrijf onrechtmatig. Hierin zit bedrog want hetgeen waarover je het contract bent aangegaan is onbekend, en dit is bedrog wat niet nodig is.

Autoverzekeringen, zorgverzekeringen, levensverzekeringen… Al deze verzekeringen die erop uit zijn om winst te behalen binnen een bedrijf en die diensten verleend. Het merendeel van de hedendaagse jurisprudentie geleerden zijn van mening dat het verboden is en dat is het juiste [oordeel].

Goed, maar zijn hier uitzonderingen in? Ja, er zijn hier uitzonderingen in en dat is in hetgeen wat volgt:

  • Als het land jou verplicht om een verzekering te nemen. Dus het verplicht de inwoners om deze verzekering te nemen. Bijvoorbeeld een autoverzekering of een zorgverzekering, het land heeft de inwoners dit verplicht. Of het [land] zegt bijvoorbeeld, degene die geen verzekering heeft wordt niet behandeld. Hier zeggen we dus tegen de inwoners – en niet tegen het land –, het is toegestaan voor jullie om deze verzekering te nemen. Omdat de mensen hierin worden gedwongen. Het is dus toegestaan voor wie het verplicht is gesteld om een verzekering te nemen. Wat betreft iemand verplichten tot een verzekering, wij zien dat als niet toegestaan.
  • De tweede situatie is als een persoon niet zelf is verzekerd maar hij is verzekerd dat zijn rechten worden gegeven. Bijvoorbeeld een werkgever die verplicht is om zijn werknemer te behandelen. De werkgever gaat een contract aan met een verzekeringsmaatschappij en verzekert haar werknemers. De werknemer is [zelf] geen verzekering aangegaan maar er is voor hem verzekerd en hij heeft recht op de behandeling. Hierin is het toegestaan voor de werknemer om zijn recht te halen en naar het ziekenhuis te gaan voor behandeling al is het via een verzekering. Hij is niet degene die de verzekering is aangegaan of een reden voor de verzekering, hij behaalt slechts zijn recht. In tegenstelling tot wanneer een werkgever vraagt wie zich wil verzekeren, dan is de degene die zichzelf verzekerd de werknemer wat verboden is.
  • De derde situatie waarin zich een uitzondering bevindt. Als de behandelingskosten extreem hoog zijn, in de zin van dat velen niet in staat zijn om het te betalen. En de behandeling niet mogelijk is behalve met een verzekering. Het land verplicht jou niet maar de behandelingskosten zijn zeer hoog, bijvoorbeeld wat zich voordoet bij onze broeders in Europa. De behandelingskosten in Europa zijn extreem hoog en de meeste mensen zijn niet in staat om de behandelingskosten te betalen. In dit geval zie ik [persoonlijk] – en Allaah weet het beste – dat het toegestaan is voor een persoon om deel te nemen aan een verzekering. Met de intentie dat hij zich behandelt met de hoeveelheid [premie] die hij betaalt. Als hij meer nodig heeft en zijn behandelingskosten zijn meer dan dat hij heeft betaald [aan premie]. Dan blijft hij door betalen met de intentie voor het terugbetalen van de behandelingskosten die voor hem betaald zijn. Ik bedoel daar bijvoorbeeld mee de kosten voor de bevalling die zeer hoog zijn en een persoon is niet instaat om dat op te brengen. Maar met een verzekering is het mogelijk. Ik zeg het is mogelijk om deel te nemen aan verzekering als het noodzakelijk is. Als hij het nodig heeft en hij is gegaan voor behandeling en de kosten komen overeen met wat hij heeft betaald – Alle lof behoort toe aan Allaah. Als [de kosten] meer zijn dan dat hij heeft betaald – hij heeft 10.000 [riyal] betaald en de behandeling kostte 20.000 [riyal] – die de verzekering heeft betaald. Dan blijft hij de premie doorbetalen totdat het 20.000 [riyal] bereikt. Hierin zit dan een vergemakkelijking voor hem zonder het onrechtmatig consumeren van het geld van de mensen.

Wat betreft een coöperatieve verzekering[1]; dat welwillendheid onder de mensen als doel heeft en dat de mensen elkaar helpen. Degene die betaald is niet uit op winst en degene die neemt is ook niet uit op winst, hij wil slechts welwillendheid.

Wij zeggen hier in Medina bijvoorbeeld; wij zijn niet instaat om de behandelingskosten te betalen in ons eentje. Dus komen ze en starten ze een fonds. Ieder [die deelneemt] betaald iedere maand 10 riyal en het wordt beheerd door een groep van ons en we geven hun een vergoeding. Zij handelen hiermee zodat het zich vermeerdert en als een van ons het nodig heeft voor een behandeling wordt het genomen uit de fonds. Dit is een coöperatieve verzekering die niet als doel heeft winst te behalen maar welwillendheid en dat de mensen elkaar ondersteunen. Dit is toegestaan en daar zit geen probleem in.

Ik geloof – en Allaah weet het beste – dat hiertoe behoort wat bekend staat als het pensioenfonds[2], hetgeen het land [Saoedi-Arabië] heeft opgezet voor haar ambtenaren. En wat bekend staat als sociale zekerheid[3] [uitkering], hetgeen dat is opgezet door de bedrijven. Hiermee is het behalen van winst geen doel maar het doel is behulpzaamheid en welwillendheid in tijden van ongeschiktheid en pensionering.

Dit behoort tot de coöperatieve verzekering en daar zit geen probleem in en het is toegestaan. Het is geen voorwaarde dat hij slechts neemt wat hij heeft betaald. Het kan voorkomen dat hij minder neemt of meer omdat dit komt vanuit het helpen van mensen en niet vanuit compensatie of handel.


[1] Hiermee bedoelt de shaykh niet de coöperatieve verzekering die wij in Nederland kennen, maar in Saoedi-Arabië (التأمين التعاوني)

[2] Het Saoedische pensioenfonds: Public Pension Agency (المؤسسة العامة للتقاعد) sinds 2021 onderdeel van de GOSI

[3] Het Saoedische sociale zekerheid: General Organization for Social Insurance (GOSI) (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)