Het streven tijdens de laatste tien dagen en laylatoel-qadr

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Alle lof zij aan Allaah, de Kenner van het geziene en ongeziene. De vernietiger van de machtige en krachtige tirannen. Hij berekende helemaal [elk] druppeltje water zoals het in de rivieren stroomt. De Ene die het donkere van de nacht stuurt dat verdwijnt door het licht van de ochtendschemering. De gever van de gehele beloning aan de aanbidders. De kenner van het bedrog van het oog en wat verborgen is in de harten. Zijn voorzieningen omvatten alle schepselen zelfs de mieren in het zand en de kuikens in het nest. Hij voorziet en houdt achter. Het behoort tot Zijn wijsheid dat armoede en rijkdom bestaat. Hij heeft sommige van de schepselen boven andere bevoorrecht. Zelfs bepaalde gedeelten van het jaar [heeft Hij boven andere gedeeltes bevoorrecht]; lailatoel Qadr is beter dan duizend maanden.

Ik loof Hem met een onbegrensde lofprijzing. Ik dank Hem met een dank dat resulteert in het verkrijgen van nog meer. Ik getuig dat niets of  niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, zonder deelgenoten, een getuigenis van iemand die oprecht in zijn geloofsovertuiging is. Ik getuig ook dat Mohammed, degene waar water uit zijn vingers voortkwam, Zijn dienaar en boodschapper is. Moge Allaah hem zegenen (alsook) Aboe Bakr, zijn metgezel in makkelijke en moeilijke tijden. ‘Oemar bin al-Khattaab, de beschermer van de Islaam en zijn verdediger. ‘Oethmaan, de bij elkaar brenger van het Boek van Allaah, die het in een boek heeft gezet. Ali, die de voldoener voor de oorlogen met zijn moed in zijn eentje. De familieleden (van de Profeet) en zijn metgezellen die oprecht waren in hun daden en doelen.

O mijn broeders, in deze tien gezegende dagen bevindt zich lailatoel Qadr, die Allaah voorkeur heeft gegeven boven andere dagen. Allaah heeft deze oemmah gezegend door middel van haar (lailatoel Qadr) voortreffelijkheid en het goede wat zich in haar bevindt. Allaah heeft de voortreffelijkheid ervan vermeldt in Zijn verduidelijkende boek.

Allaah de Allerhoogste [zei]:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.‏ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
{Voorwaar, Wij hebben hem
(deze Qoer’aan) op deze gezegende nacht (lailatoel Qadr in de maand Ramadan) neer gezonden. Waarlijk, Wij zijn altijd waarschuwend [de mensheid dat onze bestraffing degenen die ongelovig zijn aan Onze eenheid in aanbidding en heerschappij zal bereiken]. Daarin (die nacht) is elke zaak van voorbeschikking verordend. Waarlijk, wij zonden [de boodschappers], [als] een barmhartigheid van jouw Heer. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende. De Heer van de hemelen en aarde en alles wat ertussen is, als jij geloof met zekerheid hebt. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij. Het is Hij die doet leven en sterven, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen.}
[Soerah ad-Doekhaan (44:3-8)]

Allaah heeft haar als gezegend beschreven vanwege haar overvloedige goedheid en deugden.

Vanonder [de zegeningen van deze nacht] is dat de gezegende Qoeraan erin geopenbaard werd. Allaah beschreef [deze nacht] zeggende dat hierin elke voorbeschikte zaak verordend is. Dit betekent dat [Allaah] aan de engelen klaarblijkelijk maakte wat voorbeschikt was in [het boek van goddelijke voorbeschikking] betreffende wat met Allaahs bevel zal gebeuren in dat jaar met betrekking tot voorzieningen, levensduur, goed en slecht en meer van de wijze zaken van de zaken van Allaah die perfect, bedreven, geen tekortkomingen noch gebreken, domheid of valsheid hebben. Dat is de bepaling van de Almachtige Alwetende.

Allaah de Allerhoogste zegt:

﴾إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.‏ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.‏ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ.‏ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴿
{Waarlijk! Wij hebben hem (deze Qoer’aan) neer gezonden in de nacht van al-Qadr. En waardoor weet jij wat de nacht van al-Qadr is? De nacht van al-Qadr is beter dan duizend maanden. Daarin dalen de engelen en de Roeh (Jibriel) neer met de toestemming van Allaah met alle voorbeschikkingen. Vrede (de gehele avond is er vrede en goedheid van Allaah voor zijn gelovige dienaren) tot aan de ochtendschemering.}
[Soerah al-Qadr (97:1-5)]

Het woord {Qadr} betekent waardigheid en belangrijk. Het betekent ook verordend en voorbeschikt. Dit is omdat deze nacht waardig en belangrijk is. Allaah bepaalt in deze nacht wat er zal gebeuren in dat jaar en de dingen die Hij, in Zijn Wijsheid, zal toestaan om te gebeuren. Allaahs uitspraak in dit vers: {De nacht van al-Qadr is beter dan duizend maanden} [en dit] betekent: in deugd, waardigheid en beloning. Dit is de reden waarom degene die in het gebed staat tijdens deze nacht, terwijl hij erin gelooft en hoopt op de beloning, al zijn voorgaande zonden vergeven zullen worden.

Zijn uitspraak {de engelen dalen neer}, de engelen zijn dienaren vanonder de dienaren van Allaah. Zij aanbidden Hem dag en nacht.

﴾لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. ‎يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴿
{En zij die dichtbij Hem zijn (d.w.z. de engelen) zijn niet te trots om Hem te dienen, noch worden zij moe (van het aanbidden van Hem). Zij verheerlijken Zijn Glorie dag en nacht. En zij verslappen daar nooit in.}
[Soerah al-Anbiyaa (21:19-20)]

Zij dalen neer naar de aarde met goedheid, barmhartigheid en zegeningen tijdens lailatoel Qadr. {De Roeh} is Djibriel –‘alaihi salaam-. Hij wordt apart genoemd vanwege zijn rang en deugd. {Het is vredig}, gaat over lailatoel Qadr.

Het is vredig voor de gelovigen [vrij] van angst vanwege het hoge aantal mensen dat bevrijd zal worden van het Hellevuur tijdens deze nacht en van haar bestraffing verlost zullen worden.

{Tot het opkomen van de ochtendschemering} betekent dat lailatoel Qadr eindigt met het opkomen van de ochtendschemering, omdat de aanbidding van de nacht eindigt met het opkomen van de ochtendschemering.

In dit edele hoofdstuk [uit de Qoraan] zijn een aantal deugden van lailatoel Qadr [genoemd]:

De eerste deugd: in deze nacht openbaarde Allaah, de Meest Verhevene, de Qoraan, die een bron van leiding voor de mensheid is en een middel voor hen om gelukzaligheid in deze wereld en het hiernamaals te bereiken.

De tweede deugd: de vraag in zijn uitspraak {En waardoor weet jij wat de nacht van al-Qadr is?}, indiceert de grootsheid van deze nacht en zijn verhevenheid.

De derde deugd: zij is beter dan duizend maanden.

De vierde deugd: de engelen dalen neer op deze nacht. Zij dalen slechts neer met goedheid, zegeningen en barmhartigheid.

De vijfde deugd: het is vredig vanwege de bevrijding van veel mensen van bestraffing vanwege gehoorzaamheid van de dienaren aan Allaah.

De zesde deugd: Allaah heeft een hoofdstuk neer doen dalen over zijn deugden die gereciteerd zal worden tot aan de Dag des Oordeel.

Vanonder de deugden van lailatoel Qadr is de hadieth die overgeleverd is door aboe Hoerayrah – radiAllaahoe anhoe -, die zei dat de profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam- zei:

“Wie lailatoel Qadr in gebed staat met geloof en hoop zal zijn voorgaande zondes vergeven zien worden.”
[Sahih al-Boekhaari and Sahih Moslim]

De betekenis van de uitspraak van de Profeet, ‘met geloof en hoop’: is het hebben van geloof in Allaah en de beloning die Hij voorbereid heeft voor de gelovigen die staan tijdens deze nacht in gebed, ermee de beloning van Allaah zoekend. De beloning wordt bemachtigd door degene die weet dat het lailatoel Qadr is en degene die het niet weet, omdat de Profeet er geen voorwaarde van maakte voor het verkrijgen van de beloning.

Lailatoel Qadr is in de maand Ramadan omdat het in (deze maand) is dat Allaah de Qoraan openbaarde zoals Hij de Meest Verhevene in de Qoraan zei:

﴾إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴿
{ Wij hebben hem (deze Qoraan) waarlijk geopenbaard tijdens de nacht van al-Qadr.}
[Soerah Al-Qadr (97:1)]

En Zijn uitspraak:

﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴿
{De maand Ramadan waarin de Qoraan werd geopenbaard.}
[Soerah al-Baqarah (2:185)]

Met deze specificatie is het met zekerheid vastgesteld dat lailatoel Qadr in de maand Ramadan is. Zij bestond voor de vroegere volkeren zoals zij bestaat voor deze gemeenschap (oemmah), en zij zal blijven bestaan tot de Dag des Oordeel. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Aboe Dharr – radi Allaahoe anhoe -, die tegen de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – zei:

“O boodschapper van Allaah! Vertel mij over lailatoel Qadr. Is zij in de maand Ramadan of in een andere maand?’ De Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – antwoordde: ‘Zij is echter in de maand Ramadan.’ Hij zei: ‘Blijft zij bij de profeten totdat zij overlijden of blijft zij bij ons tot de Dag des Oordeel?’ De Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – zei: ‘Zij zal blijven [bestaan] tot de Dag des Oordeel.”
[Overgeleverd door Ahmed, an-Nasaa’i en al-Haakim. Hij zei: de hadieth is authentiek volgens de voorwaarden van Moslim]

De deugden van deze nacht zijn echter exclusief voor dit volk (het volk van Mohammed – sallallaahoe aleihi wa sallam – ) en Allaah weet het beste. Zoals deze oemmah de deugd van de vrijdag en andere deugden gegeven is. Alle lof behoort aan Allaah.

Ook is lailatoel Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan vanwege wat de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – zei:

“Zoek voor lailatoel Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan.”
[Sahih al-Boekhaari and Sahih Moslim]

Het meest waarschijnlijk is dat zij in de oneven dan in de even nachten is vanwege zijn uitspraak:

“Zoek lailatoel-Qadr tijdens de oneven nachten tijdens de laatste tien nachten van Ramadan.”
[Sahih al-Boekhaari]

Het is zeer waarschijnlijk dat zij in de laatste zeven nachten valt vanwege de overlevering van Abdoellah bin ‘Omar – radiAllaahoe anhomaa – :

“Een groep mannen vanonder de metgezellen van de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – zag in hun dromen lailatoel Qadr in de laatste zeven nachten. De Profeet – sallaallaahoe aleihi wa sallam – zei toen tegen hen: ‘Ik kan zien dat jullie dromen elkaar bevestigen dat zij in de laatste zeven [nachten] is.”
[Sahih al-Boekhaari and Sahih Moslim]

Het is ook overgeleverd dat de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – zei:

“Zoek lailatoel Qadr gedurende de laatste tien dagen en als één van jullie zwak raakt of er niet toe instaat is laat hem dan de laatste zeven [nachten] niet missen.”
[Moslim]

Vanonder de oneven nachten is het meest waarschijnlijk dat [lailatoel Qadr] de 27ste nacht is, dit wordt gesterkt door de overlevering van Oebayy bin Ka’b – radiAllaahoe anhoe – die zei:

“Bij Allaah, ik weet welke nacht lailatoel Qadr is. Zij is de nacht waarin de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – ons beval om in gebed te staan. Het is de 27ste nacht.”
[Moslim]

Lailatoel Qadr staat niet vast op één specifieke nacht elk jaar. Zij verschuift echter van één dag naar een ander. Als zij bijvoorbeeld de 27ste nacht van dit jaar is dan kan zij de 25ste nacht van het volgende jaar zijn op basis van Allaah’s Wil en Wijsheid. Dit is bevestigd door de uitspraak van de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – “Zoek lailatoel Qadr in de laatste negende, zevende of vijfde.” [al-Boekharie]

[Ibn Hajr] zei in Fath al-Bari: ‘De mening die het dichtst bij de waarheid ligt is dat zij in de oneven nachten tijdens de laatste tien [nachten] valt en dat zij zich verplaatst van één oneven [nacht] naar een andere.’

Allaah heeft de kennis van deze nacht voor zijn dienaren verborgen als barmhartigheid voor hen zodat zij hun daden zullen vermeerderen terwijl zij deze nacht nastreven, strevend in gebed, het gedenken van Allaah en smeekbedes. Dit is een middel waardoor zij dichter bij hun Heer komen en hun beloning vermeerderd wordt.

Tegelijk heeft Allaah haar verborgen als een test en beproeving voor zijn dienaren om onderscheid te maken tussen degene die er serieus naar streeft en gretig naar is om haar te vinden en degene die er lui en onachtzaam over is. Dit omdat degene die ijverig iets wil bereiken er serieus mee zal omgaan om het na te streven en hij (de beproevingen) en de moeilijkheden op de weg ernaartoe over het hoofd zal zien.

Wellicht dat Allaah kennis van lailatoel Qadr zal blootstellen aan sommige dienaren door [hen] sommige van de tekenen te laten zien zoals de Profeet – sallallaahoe aleihi wa sallam – die zag. Hij – sallallaahoe aleihi wa sallam – zag zichzelf in een droom neerknielen [tijdens lailatoel Qadr] in water en modder. Tijdens die nacht regende het en knielde hij neer tijdens het fadjr gebed in water en modder.

O mijn broeders, tijdens lailatoel qadr zijn de deuren geopend, de geliefden worden dichtbij getrokken, hun smeekbedes worden verhoord, en de werkers van deze nacht verdienen geweldige beloningen. Lailatoel Qadr is beter dan duizend maanden! Span je –moge Allaah je barmhartig zijn- er daarvoor in om haar te zoeken. Dit is voorzeker de tijd om haar te zoeken en pas op voor onachtzaamheid want waarlijk, onachtzaamheid staat gelijk aan verderf

تَوَلَّى العُمُر في سهو … وفي لَهْوٍ وفي خُسْر
فيا ضيعةَ ما أَنْفَقْـ … ـتُ في الأيام من عُمْري
وما لِي في الَّذِي ضيَّعْـ … ـتُ من عمريَ من عُذْرِ
فما أغْفَلَنَا عن واجبـ … ـاتِ الحمدِ والشكرِ
أمَا قد خَصَّنا اللهُ … بشهرٍ أيِّما شهرِ
بشهرٍ أنْزَلَ الرحمـ … ـنُ فيهِ أشرفَ الذِّكْرِ
وهل يُشبِهُه شهرٌ … وفيه ليلةُ القدرِ
فكمْ مِنْ خَبرٍ صَحَّ … بما فِيها من الخير
رَوَيْنَا عن ثقاتٍ أنَّهـ … ـا تُطْلَبُ في الوِتر
فطُوبى لأمْرىءٍ يطلُـ … ـبُهَا في هِذِه العَشرِ
فَفِيْهَا تنزلُ الأملاكُ … بالأنوار والبرِ
وقد قَالَ سلامٌ هيَ … حتى مَطْلعِ الفجرِ
ألاَ فادَّخِروها إنِّـ … ـها من أنْفَسِ الذُّخر
فكمْ مِنْ مُعْتَقٍ فيها … من النارِ ولا يَدْرِي

“De tijd is voorbijgegaan in onachtzaamheid, tijdverdrijf en verlies
Helaas! Hoeveel van de dagen van mijn leven heb ik verspild
Ik heb geen enkel excuus voor de jaren die ik verspild heb
Hoe onachtzaam zijn wij over de plichten van lof en dank
Allaah heeft ons voorzeker begunstigd met deze geweldige maand
De maand waarin de Meest Genadige Zijn Boek heeft geopenbaard
Hoe kan er een maand gelijk aan zijn, terwijl lailatoel Qadr zich erin bevindt?
Hoeveel authentieke overleveringen zijn er wel niet over zijn deugden?
Wij hebben overgeleverd van betrouwbare personen dat hij gezocht wordt in de oneven nachten
Blijde tijding voor degene die haar zoekt in deze 10 [nachten]
Hierin dalen de engelen neer met licht en veel goeds
Waarlijk [Allaah] zei: ‘Vrede is tijdens die nacht tot aan de
ochtendschemering’ Bewaar haar daarom want zij behoort
voorzeker, tot de meest waardevolle schatten
Hoeveel zijn er wel niet bevrijd uit het Hellevuur tijdens deze nacht zonder dat zij ervan op de hoogte zijn”
[Lataaif al-Ma’rif door ibn Rajab pagina 351, 352]

O Allaah laat ons tot degenen behoren die deze maand vasten en lailatoel Qadr bereiken. [O Allaah maak ons] succesvol met de grote beloning. O Allaah, laat ons tot degenen behoren die zich haasten naar het goede, die vluchten van het slechte, die veilig zullen zijn in de verblijfsplaats van het paradijs samen met degenen die U begunstigd heeft en degenen die U heeft beschermt tegen zonden. O Allaah, biedt ons bescherming tegen de misleidende verleidingen en hou ons ver weg van losbandigheid, zowel het duidelijke als het verborgene ervan. O Allaah, voorzie ons van dankbaarheid voor Uw giften, perfectie van onze aanbidding, en laat ons behoren tot Uw dienaren die U gehoorzaam zijn en degenen die Uw vrienden zijn.

Geef ons het goede van deze wereld en het hiernamaals, en schenk ons bescherming tegen de bestraffing van het Hellevuur. Vergeef ons , onze ouders en alle moslims met Uw barmhartigheid. Want waarlijk, U bent de Meest Barmhartige.

Moge de salaat en salaam van Allaah op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.

 

Bron: Zittingen tijdens de maand ramadaan hoofdstuk 20 (p.159)

By 

E-mail nieuwsbrief