Het volgen van de imaam in het gebed uitstellen

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het oordeel over het uitstellen van het volgen van de imaam, of dit nou tijdens de roekoe’ (neerbuiging) of de soedjoed (neerknieling) gebeurt of iets anders, met als doel om zo smeekbedes te verrichten? En wat is het bewijs hiervoor?

Vraag: De Boodschapper – sallallaahoe ‘alayihi wa sallam – zei: “De imaam werd slechts aangesteld opdat hij gevolgd zou worden.” Daarom dient men het volgen van de imaam niet uit te stellen, en men dient hem ook niet voor te gaan. Volg de imaam. Dit is wat de Profeet – sallallaahoe ‘alayihi wa sallam – heeft bevolen. Buig wanneer hij buigt, kniel neer wanneer hij neerknielt, en als hij zegt: “Sami’ Allaahoe li-man hamidah,” zeg dan: “Rabbanaa wa lakal-Hamd.” De Imaam wordt dus gevolgd. Dit is wat de Boodschapper – sallallaahoe ‘alayihi wa sallam – heeft bevolen.

Bron: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13804

By 

E-mail nieuwsbrief