Hij kent de regelgeving maar kan het bewijs niet brengen

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Jammer genoeg, veel mensen en studenten; het doel van hun kennis en het resultaat van hun verkrijging van kennis is: “Foelaan (die en die) zei,” dat is het! Er is geen twijfel dat de uitspraken van de geleerden hun gewicht hebben in de gezuiverde islamitische wetgeving, gezien zij de ware richters van de mensen naar de leiding zijn. Maar het is verplicht dat jij de bron kent van die geleerde wanneer hij iets zegt. Je stopt niet enkel bij “Foelaan heeft gezegd.”

By 

E-mail nieuwsbrief