Hoethies zijn rawaafid en khawaaridj

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

De Hoethies die vandaag de dag aanwezig zijn, zijn niets meer dan Khawaridj en Rawafid.

Zij brengen twee destructieve sektes tezamen, waaronder de Rawafid en de Khawarij. Dit is waarom zij de moslims kwaad aandoen op zo’n verschrikkelijke manier. Zij doen dit zonder enig recht. Niets komt uit hen voort, behalve kwaad voor de moslims, het aanvallen van de islaam en de moslims.

Zij hebben Saoedi-Arabië uitgekozen als hun slagveld. In dit land heeft Allaah – geprezen en verheven is Hij – de leiders, geleerden en burgers succes gegeven naar een correcte geloofsovertuiging en juiste methodiek, en succes in het navolgen van de wetgevingen, kenmerken en regelgevingen van Allaah. Dit allemaal maakt hen wrokkig.

Vanwege dit hebben zij een militaire campagne opgezet, maar Allaah heeft hun plan niet doen slagen. Hij zorgde ervoor dat hun oorlogsvoorbereiding en organisatie een vernietiging voor henzelf werd.
De onrechtpleger zal nooit slagen over een ander die niemand onrecht aandoet. De leider van Saoedi-Arabië, de geleerden en de burgers hebben nooit iemand onrecht aangedaan. Zij hebben nooit enig land of groep onrecht aangedaan. Het land werd echter aangevallen en zij bleven geduldig totdat verzet de enige oplossing was. [1]

Ik vraag Allaah -de Almachtige en Majesteitelijke- om de waarheid en haar mensen bij te staan en dat Hij de onrechtplegers, degenen die de Islaam willen vernietigen en de moslims kwaad aan wil doen, te vernietigen.

[1] Opmerking vertaler: In 2009 was Saoedi-Arabië betrokken bij een oorlog bij de grens tegen de Hoethies. Op 25-03-2015 heeft Saoedi-Arabië de leiding genomen in de oorlog tegen de Hoethies in Jemen.

Bron: https://www.an-nasieha.nl/upload/shaykhzayd_hoethies.mp3

By 

E-mail nieuwsbrief