Is het begaan van een verboden daad ongeloof?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken, edele shaykh. Deze vraagsteller zegt: Is het toegestaan verklaren [van iets wat haraam is] middels een daad ongeloof? Is het geven van vergunningen aan bars -waarin alcohol wordt gedronken-, discotheken, bioscopen, theaters of banken waarin wordt gerentenierd…staat het verrichten hiervan gelijk aan het toegestaan verklaren wat resulteert in ongeloof?


Antwoord: Nee. Deze daad duidt niet op het toegestaan verklaren ervan. Het kan zijn dat hij erkent dat het verboden is en dit toch doet omwille van zijn begeerte of uit liefde voor geld. Dit wordt beschouwd als een zonde en wordt niet als ongeloof beschouwd. Het toegestaan verklaren gebeurt door uitspraak; als hij toegeeft en zegt: ”Deze zaak is toegestaan”. Dit is wat wordt gezien als ongeloof. Wat betreft het slechts verrichten van een verboden daad, dit is geen bewijs dat hij het toegestaan verklaart. Want het kan zijn dat hij vanwege zijn liefde voor geld, zijn begeerten of iets anders of door slecht gezelschap ertoe geleid is ondanks het feit dat hij gelooft dat het verboden is.

 

By 

E-mail nieuwsbrief