Is het lezen van soerah al-kahf op de dag en avond van vrijdag een aanbevolen daad?

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Is het lezen van soerah al-kahf op de dag en avond van vrijdag een aanbevolen daad?

Antwoord: Er zijn ahadieth marfoe’ah [1] hieromtrent die elkaar versterken en die indiceren dat het voorgeschreven is om soerah al-kahf op de dag van vrijdag te lezen. Het staat vast dat dit overgeleverd is door aboe Sa’ied al-khoedri -radiAllaahoe ‘anhoe- en de kettingen van overleveringen stoppen bij hem. In een dergelijk geval kan dit niet als zijn persoonlijke mening opgevat worden. Hij moet dit echter van de Profeet -sallallaaho ‘alayhi wa sallam- geleerd hebben.

Bron: Madjmoe’ fataawa ibn Baaz (12/415)
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=2208&PageNo=1&BookID=4

[1] zie definitie van al-marfoe’: https://an-nasieha.nl/upload/Definitie_van_al-marfoo’.pdf

 

By 

E-mail nieuwsbrief