HomeArtikelenIs het voor de persoon die niet heeft gevast...

Is het voor de persoon die niet heeft gevast verplicht om zakaat al-fitr te betalen?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraag: De selefies in Brazilië zijn met weinig maar houden van u o shaykh. Zij sturen u hun salaam en vragen Allaah om uw leven op goede daden te verlengen en u te belonen voor al uw inspanningen om de Qor-aan en Soennah over de gehele wereld te verspreiden. Is het verplicht voor de zwakke persoon die de maand van Ramadan niet gevast heeft om zakaat al-fitr te betalen?

Antwoord: Salaam aan de selefies van Brazilië. Moge degene omwille van wie jullie van mij houden van jullie houden. Wat betreft wat jullie gezien hebben aan het verspreiden van de Soennah door ons, Allaah -Soebhanahoe wa Ta’ala- is er getuige van dat dit slechts een kleine inspanning is die wij geleverd hebben en als wij ertoe in staat waren geweest om een grotere inspanning te leveren dan hadden wij dit gedaan.

Wij vragen Allaah om onze goede daden te accepteren en onze slechte daden te vergeven. Zakaat al-fitr is verplicht voor elke moslim die baaligh (volwassen) is en ‘aqil (gezond van geest) is. Zelfs degene die niet gevast heeft in de maand van Ramadan. Dat is omdat, het vasten van Ramadan een op zichzelf staande verplichting is en het betalen van zakaat al-fitr een aparte verplichting is. De geleerden hebben gezegd dat het verplicht is voor wie een saa’ (vier handenvol voedsel) aan voedsel extra in zijn bezit heeft naast het voedsel om zijn gezin te onderhouden tijdens de nacht van ‘Ied om zakaat al-fitr te betalen. D.w.z. dat degene die in de nacht van ‘ied een extra saa’ heeft naast zijn broodnodige voedsel dan dient hij deze saa’ uit te geven [als zakaat].

Bron: http://www.miraathpublications.net/wpcontent/uploads/2013/07/151-FatwaShould-the-one-who-has-not-fastedRamadhaan-pay-Zakat-al-Fitr.mp3