Bewust niet vasten in ramadaan

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz

Vraag: Ik heb in ramadan bewust en zonder geldige reden een aantal dagen gegeten en gedronken. Maar nu ben ik geleid door Allaah en heb ik berouw getoond. Is een boetedoening verplicht voor mij? Ik weet niet wat te doen betreffende deze kwestie.


De shaykh: Je moet berouw tonen tegenover Allaah, spijt betuigen en de niet gevaste dagen inhalen. En niets anders is voor u verplicht. Maar indien het gaat om een voorgaande ramadaan en je hebt die tot nu toe nog niet ingehaald dan moet je daarbovenop een arme voeden per [niet gevaste] dag. Dit doe je met een halve saa’ (1,5kg) dadels of ander voedsel van je land, plus het inhalen van de dagen en berouw tonen tegenover Allaah.

Het is dus verplicht voor u om berouw te tonen tegenover Allaah, spijt te betuigen, de dagen in te halen die u verlaten hebt en per dag een arme te voeden.

Want het niet vasten zonder geldig excuus is een afschuwelijke en verboden daad. Dit als het gaat om niet vasten zonder geslachtsgemeenschap.

Indien je niet gevast hebt door geslachtsgemeenschap [overdag] moet je een boetedoening doen. Je moet de dag inhalen, berouw tonen en een boetedoening doen.

De boetedoening voor het hebben van geslachtsgemeenschap [overdag] in ramadan is het vrijkomen van een gelovige slaaf. Indien dit niet mogelijk is vast je twee maanden na elkaar. En indien dit [ook] niet mogelijk is voed je zestig armen.

Dit als je niet gevast hebt door geslachtsgemeenschap. Heb je niet gevast door te eten en te drinken dan zijn het inhalen van de niet gevaste dagen en het voeden van een arme per dag de enige vereisten. Omdat je laks bent geweest en gewacht hebt tot de volgende ramadan.

Bron: https://binbaz.org.sa/fatwas/16982

By 

E-mail nieuwsbrief