بسم الله الرحمن الرحيم

Alle lof behoort toe aan Allaah, die het mogelijk heeft gemaakt voor ons om deze website te maken. In een tijd waarin veel fitnah aanwezig is, is het de plicht voor de moslims om terug te keren naar hun religie.

Gezien velen het Arabisch niet machtig zijn, maakt deze website het makkelijker voor de bezoeker om de islaam te leren via vertaalde fatwas, artikelen, lezingen en lessen van geleerden en studenten van kennis.

Met deze website is het onze bedoeling om de zuivere islaam volgens het begrip van de vrome voorgangers te verduidelijken en te verspreiden. Onze wens is om kennis over de zuivere islaam beschikbaar te stellen aan de Nederlandstalige bezoeker die meer wil weten over de islaam in een tijd waarin deze prachtige religie lijdt onder verdraaiing, extremisme, nalatigheid en verkeerde interpretaties.

De vrome voorgangers zijn de eerste drie generaties moslims aan het begin van de islaam. Zij zijn:

  1. De Metgezellen van de Profeet ﷺ [as-Sahaaba].
  2. De volgers van de Metgezellen [at-Taabi’ien].
  3. De volgers van de volgers van de Metgezellen van de Profeet ﷺ [Atbaa’ at-Taabi’ien].

De Profeet ﷺ zei over deze generaties:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

“De beste van de mensen zijn mijn generatie, daarna degenen die hen volgen,
en daarna degenen die hen volgen.”
[Sahieh al-Boekhaarie #2652, Sahieh Moeslim #2533]

Wij vragen Allaah om ons en jullie te voorzien van profijtelijke kennis en goede daden.

Onze Activiteiten
Het uitnodigen naar de Qor-aan en de Soennah volgens het begrip van de vrome voorgangers met de nadruk op het uitnodigen naar tawhied (monotheïsme) en het waarschuwen voor shirk (polytheïsme). Het uitnodigen naar de Soennah en het waarschuwen voor bida’ (innovaties). Dit doen we door:

  • Het opnemen en live uitzenden van lezingen en lessen van geleerden en studenten van kennis.
  • Het vertalen van artikelen, fatwa’s en e-boeken.
  • Het vertalen, drukken en verspreiden van folders en boeken.
  • Het organiseren van conferenties met geleerden en studenten.

Wij hopen dat u veel profijt en profijtelijke kennis zal opdoen via deze website.

– Team An-Nasieha