Shirk en haar onderverdeling

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

Shirk is het aanbidden van iemand anders dan Allaah of iemand anders met Hem zoals een mens, een boom, een steen, een zon, een maan, een levende, een dode of andere schepselen die voorheen niet bestonden en later zullen vergaan en vernietigd worden, en die voor henzelf en voor degene die hen aanbidt niets bezitten van schade, nut, dood, leven noch wederopstanding.

By 

E-mail nieuwsbrief