Toenadering zoeken bij Allaah middels het slachten bij een graf

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de grote vorm van shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie en is dit een aanleiding tot shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Djalla-.

By 

E-mail nieuwsbrief