Takfier op de voormalige koning van Marokko

• Shaykh Aboe Furayhaan Jamaal al-Haarithie

Vraagsteller: Shaykh Aboe Furayhaan?

Shaykh: Ja.

Vraagsteller: Moge Allaah u begroeten Shaykh. Ik bel u vanuit Nederland en ik heb een vraag, als u het mij toestaat?

Shaykh: Een momentje (de Shaykh is even bezig). Ja, zeg het maar.

Vraagsteller: Ja, bij Allaah Shaykh mijn vraag heeft te maken met takfier. Er is een persoon hier die de voormalige koning van Marokko, Hassan II, tot ongelovige verklaard.

Shaykh: Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah

Vraagsteller: Hij zegt dat hij het recht heeft om hem tot ongelovig te verklaren omdat hij bepaalde handelingen van hem heeft gezien en dat hij niet regeerde met wat Allaah heeft geopenbaard. En hij schrijft dit ook toe aan de grote geleerden van Saoedi Arabië.

Shaykh Aboe Furayhaan: Leugenaar! De geleerden van Saoedi Arabië en buiten Saoedi Arabië, Ahloe Soennah wal-Jamaa´ah, de selefiyyien, verklaren geen enkele specifieke regeringsleider tot ongelovig behalve wanneer het bewijs tegen hem geleverd word.

Vraagsteller: Ja.

Shaykh: [er wordt gezegd] dit is ongeloof zonder dat er gezegd word: “Hij is ongelovig.” Er wordt niet geoordeeld over een persoon door een specifieke daad van ongeloof zoals het regeren met de (mens) gemaakte wetten behalve wanneer het bewijs tegen hem geleverd is en de zaken die takfeer tegen houden in acht worden genomen.

Vraagsteller: Ja, moge Allaah u belonen. En als wij tegen sommige van onze broeders zeggen – want hij (i.e. de man die takfier doet op Hassan II) is imam in onze moskee – dat zij niet met hem moeten zitten en dat hij een takfierie is, hebben wij het recht om dit te zeggen?

Shaykh: Ja, ja, jouw woorden zijn helder, want als hij de jongeren opvoedt met takfier dan zal de gemeenschap misleid worden door de methodiek van de Khawaarij en dit is een valse ´aqiedah (geloofsovertuiging). Een deel van de geleerden, en dit zijn er niet weinig, verklaren de Khawaarij tot ongelovigen. Wij verklaren deze man niet tot ongelovig maar men moet op zijn hoede zijn voor hem en men moet tegen hem waarschuwen.

Vraagsteller: Wetende o Shaykh, dat hij deze woorden niet uit op de preekstoel of in zijn lessen, hij zegt dit slechts [tijdens zittingen] in huizen…

Shaykh: Ik weet, ik weet het. Als hij dit openlijk doet dan is hij er geweest en hij is een zielige onwetende!.

Vraagsteller: Moge Allaah u belonen!

Shaykh: Hij heeft niet de moed die de Khawaarij hadden die oog in oog stonden met ‘Alie ibn Abie Taalib.

Vraagsteller: Moge Allaah u zegenen. Wat is uw advies aan de jongeren die met hem optrekken?

Shaykh: Mijn advies is dat zij bij hem vandaan blijven en dat zij helemaal niets van hem accepteren. Moge Allaah jou zegenen! Als dit zijn ´aqiedah, opruiing en onderwijs is en dat hij de mensen leert dat de regeringsleiders ongelovig zijn en dat die specifieke leider ongelovig is… dit is een zeer gevaarlijke methodiek. Hij misleidt hiermee ook de da’wah en de broeders bij jullie in Europa. Uit welk land kwam jij? Uit Nederland?

Vraagsteller: Ja, uit Nederland.

Shaykh: Ja, hij zal de moslims daar schaden, wanneer de [Nederlandse] staat deze takfier en deze methodiek ziet, dan zullen zij de moslims erop afrekenen. Wij hebben juist iemand nodig die zich inzet voor de moslims.

By 

E-mail nieuwsbrief